افزایش ۳۰ درصدی قیمت شیرخام

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی از افزایش هزینه‌های تولید چون شیرخام، حمل و نقل، بسته‌بندی و چربی سخن گفت و با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های لبنیاتی را تحت فشار قرار داده است، گفت:قیمت مصوب شیرخام ۳۱۰۰ تومان است اما تا به امروز نه تنها این قیمت در خرید و فروش شیر خام رعایت نشده بلکه ۳۰ درصد هم افزایش یافته است و شرکت‌های لبنی شیر خام را با قیمت بیش از ۴۰۰۰تومان از دامداران خریداری می‌کنند.

محمدرضا بنی طبا با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار ۲۶ شهریور مصوبهای را ابلاغ کرد که به فوریت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با توجه به افزایش هزینه نهادههای دامی برای محصولات لبنی و شیر خام قیمتگذاری جدیدیپتر کند،  اظهار کرد: از آن زمان تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این در حالیست که هزینههای تولید همچنان رو به افزایش است.

وی ادامه داد: قیمت مصوب شیرخام ۳۱۰۰ تومان است اما تا به امروز نه تنها این قیمت در خرید و فروش شیر خام رعایت نشده  بلکه  ۳۰ درصد هم افزایش یافته است و شرکتهای لبنی  شیر خام را با قیمت بیش از ۴۰۰۰تومان از دامداران خریداری میکنند. دامداران نیز معتقدند که قیمت تمام شده شیرخام برای آنها بیشتر از قیمت مصوب دولتی است.

سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی تصریح کرد: هزینه های حمل و نقل ۴۰ درصد افزایش یافته است. قیمت مواد پتروشیمی طی ۶ ماه با ۵۰ درصد رشد مواجه شده است. همچنین قیمت مصوب چربی هر یک دهم درصد ۵۰ تومان است که در بازار  با قیمت بیش از ۷۰ تومان معامله می شود. کاغذ بستهبندی تتراپک در بازار یافت نمیشود و اگر هم پیدا شود بسیار گران است و با وجود این شرایط  قیمت لبنیات همچنان سرکوب میشود.

بنی طبا در ادامه گفت: صنایع لبنی طی دوماه گذشته بارها با سازمان حمایت و تنظیم بازار مکاتباتی داشتند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند ولی توجهی نمیشود و کارخانههای لبنی تحت فشار هستند.

وی با بیان اینکه ۱۰ محصول لبنی که ستاد تنظیم بازار برآنها قیمتگذاری کرده و ۸۰ درصد تولیدات کارخانهها را شامل میشود، شرکتها را به مرز ضرر و زیان رسانده، گفت: اگر قیمتها اصلاح نشود کارخانه های لبنی قدرت تولید خود را از دست میدهند و با این شرایط دیگر امکان تولید وجود نخواهد داشت.

سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: برای مثال شیرکم چرب ۱.۵ درصدی یک لیتری ۵۶۰۰ تومان قیمتگذاری شده در حالی که قیمت تمام شده آن حدود ۷۰۰۰ تومان می شود.

وی در پایان گفت:وقتی گوشت یا مرغ گران شود کسی تولیدکننده یا شرکت خاصی را مقصر گرانی نمیداند اما در صنعت لبنیات همواره به نادرستی شرکت های تولید کننده در جایگاه متهم قرار میگیرند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات