زیان روزانه ۲۰۰ میلیون تومانی زعفران‌کاران در میان کشمکش دولتی‌ها و بخش خصوصی

این روزها بازار زعفران شاهد کاهش قیمت این محصول ارزشمند بوده به نحوی که به ادعای وزارت جهاد کشارزی، روزانه کشاورزان بین 100 تا 200 میلیون تومان ضرر می‌کنند. مسئولان این وزارتخانه عنوان کرده‌اند که محقق نشدن تعهدات شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرات کنندگان این محصول مبنی بر خرید تضمینی زعفران، باعث افت قیمت و سواستفاده دلالان شده است

در تاریخ 12 مهرماه جلسهای با حضور نمایندگان شورای ملی زعفران و مجموعه از صادرکنندگان در اتاق بازرگانی شکل گرفت و با موافقت وزارت جهاد کشاورزی این تشکلها متعهد شدند که خرید تضمینی زعفران را امسال برعهده بگیرند.

دولت هزار میلیارد تومان وام با نرخ سود 15 درصد از طریق سه بانک عامل در دسترس تشکلها قرار داده است تا بتوانند خرید تضمینی زعفران را انجام دهند.

اما به گفته مسئولان در وزرات جهادکشاورزی به رغم همه اینها همچنان خرید تضمینی توسط تشکلها به وقوع نپیوسته است و در حالی که به اوج تولید گل زعفران نزدیک میشویم شاهد آن هستیم که تعهدات داده شده درباره خرید تضمینی زعفران از طرف بخش خصوصی تحقق نیافته و در حال حاضر قیمت گل زعفران به 60 تا 70 هزار تومان نزول کرده که این موضوع موجبات ضرر و زیان کشاورزان را فراهم آورده است و باعث شده تا دلالان با سو استفاده از فرصت، این محصول با ارزش را به نازلترین قیمت از کشاورزان خریداری کنند.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی در چند روز اخیر با توجه به چالشهای به وجود آمده در خرید تضمینی این محصول، کشاورزان خسارت قابل توجهی دیدهاند به طوری که روزانه بین 100 تا 200 میلیون تومان ضرر کشاورزان به واسطه محقق نشدن خرید تضمینی است.

مسئولان دروزارت جهادکشاورزی هشدار دادهاند که اگر تعهدات بخش خصوصی انجام نشود، وزارت جهاد کشاورزی با برگزاری جلسهای در آخر هفته، مجدداً به موضوع تضمینی زعفران ورود میکند و خرید تضمینی را از کشاورزان آغاز میکند تا آنها بیش از آن دچار ضرر و زیان نشوند.

اما علی حسینی عضو شورای ملی زعفران تاکید کرد که تعهدی از سوی بخش خصوصی برای خرید تضمینی زعفران در کار نبوده و تنها تفاهنامهای امضا شده که در صورت فراهم بودن شرایط بخش خصوصی اقدام به خرید کند.

وی ادامه داد: متهم کردن بخش خصوصی درباره کاهش قیمت خرید زعفران و زیان آنها در سالجاری در حالی است که مانند هر ساله با نزدیک شدند به اوج برداشت محصول به طور طبیعی قیمتها کاهش مییابد.

حسینی درباره پرداخت تسهیلات با سود 15 درصد برای خرید زعفران به بخش خصوصی نیز گفت: سود در نظر گرفته شده برای خرید زعفران بالا و غیر منطقی است چراکه قیمت نهایی زعفران را برای مصرف کننده بسیار بالا میبرد و رکود را بر بازار این محصول تحمیل میکند.

وی توضیح داد: سود 15 درصد تسهیلات به علاوه 15 درصد سود تاجر به علاوه حداقل 20 درصد سود عرضه کننده موجب افزایش 50 درصدی قیمت تمام شده خرید و عرضه زعفران میشود.

به گفته حسینی؛ هیچکس حاضر به خرید محصول با سود 50 درصد از تجار نیست و واضح است در این شرایط بازار به دست دلالانی میافتد که محصول را از کشاورزان خرد مفتخری کردهاند.

وی یادآور شد: حداکثر 25 درصد از مزارع کشت زعفران ابعاد بالایی دارند و 75 درصد دیگر کشاورزان خرد با زمینهای کوچک هستند.

قیمت خرید تضمنی زعفران به ازای هر کیلو گل تَر، 150 هزار تومان و به ازای هر کیلو پوشال 16 میلیون تومان و به ازای هر کیلو نگین زعفران 20 میلیون تومان تعیین شده است.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات