خودکفایی پنبه شدنی است؛ قیمت هر کیلو وش پنبه ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان

مدیر عامل صندوق پنبه گفت: اگر از لحاظ کمیت و کیفیت شرایط خوبی برای کشاورزان ایجاد شود، طی چند سال آینده به خوداتکایی می‌رسیم.

محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه با اشاره به اینکه برداشت پنبه از دهه اول شهریور در استان گلستان آغاز شده است، اظهار کرد: بنابر آمار تاکنون ۶۵ تا ۷۰ درصد وش پنبه در گلستان برداشت شده است و پیش بینی میشود که تا ۱۵ آذر برداشت پنبه در گلستان به پایان برسد.

تولید طلای سفید به ۷۰ هزار تن میرسد

او با اشاره به اینکه پنبه تولیدی استان گلستان به لحاظ کیفی قابل رقابت با پنبههای خارجی است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که از ابتدای سال، ۲۰ هزار تن پنبه وارد کشور شده است.

کاویانی قیمت هر کیلو وش پنبه بر مبنای کیفیت را ۱۱ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو پنبه تصفیه شده ۳۶ تا ۴۲ هزار تومان است.

این مقام مسئول نیاز سالیانه صنعت نساجی را ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: امسال برآوردها حاکی از آن است که ۷۰ هزار تن پنبه تصفیه شده تولید شود که با این وجود مابقی نیاز کشور از طریق واردات باید تامین شود.

مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: اگر در ۶ ماه سال آینده پنبه به میزان کافی وارد نشود، صنعت نساجی با مشکلات متعددی در تولید مواجه میشود، از این رو امیدواریم شرایطی ایجاد شود که به میزان کافی پنبه وارد شود.

به گفته او، با وجود قیمت مناسب وش پنبه انتظار میرود که سال آینده سطح قابل توجهی اراضی به کشت پنبه اختصاص یابد چرا که امسال از لحاظ عملکرد در هکتار و وضعیت اقتصادی، شرایط خوبی برای کشاورزان بوده است.

کاویانی در پایان با بیان اینکه خودکفایی پنبه دست یافتنی است، تصریح کرد: اگر از لحاظ کمیت و کیفیت شرایط خوبی برای کشاورزان ایجاد شود، ظرف چند سال آینده به خودکفایی خواهیم رسید.

مشاهده نظرات