۱۶۰۰ تن مرغ منجمد در تهران توزیع می‌شود

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران اعلام کرد: در راستای تنظیم بازار و رفاه حال هموطنان بهویژه اقشار آسیبپذیر، ۱۶۰۰تن مرغ مصرف خانوار در تهران توزیع میشود. مجتبی شیرقاضی گفت: توزیع مرغهای تنظیم بازاری از دو هفته قبل در شبکههای توزیع آغاز شده و این مقدار سهمیه نیز مازاد بر آن سهمیهها بوده که در میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای زنجیره ای، تعاونیهای مصرف کارکنان دولت و فروشگاههای صنفی منتخب سطح شهر با قیمت ۱۵ هزار تومان توزیع میشود. وی در ادامه تاکید کرد که نظارت بر نحوه عرضه و توزیع، توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن وتجارت و اتاق اصناف انجام میشود.

مشاهده نظرات

افزایش دوباره قیمت مرغ در راه است؟

غذایی و کشاورزی

واردات کاغذ کم شد

سلولوزی، چاپ و بسته‌بندی

تولید آلومینیوم ۶۶ درصد رشد کرد

فلزات و معادن