سود هزاران میلیاردی تعدادی در جریان افزایش قیمت ناگهانی فولاد

نایب رئیس اول کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی معتقد است افزایش قیمت ناگهانی فولاد باعث شد تا چند صد هزار میلیارد نصیب افراد معدودی شود و خسارات سنگینی به کشور وارد شود.

سید احمد رسولینژاد در خصوص اقدامات کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی در حوزه فولاد گفت: کمیسیون تلاشهای خوبی را در این زمینه انجام داده است و به دنبال رفع موانع موجود در بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی است.

نایب رئیس اول کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه میزان تولید فولاد در کشور بالاتر از مصرف داخلی است، افزود: متاسفانه در اواخر سال گذشته و اوایل امسال شاهد افزایش جهشی قیمت فولاد در کشور بودیم که تاثیرات مخربی در سایر بخشهای تولیدی مانند ساختمان، لوازم خانگی و خودرو داشت و به دنبال آن باعث ایجاد نارضایتی شدید در جامعه شد.

به گفته نماینده مردم فیروزکوه و دماوند افزایش قیمت ناگهانی فولاد باعث شد تا چند صد هزار میلیارد نصیب افراد معدودی شود و خسارات سنگینی به کشور وارد شود.

وی در ادامه به انتقاد برخی از نمایندگان درباره کوتاهی کمیسیون «صنایع و معادن» درباره گرانی فولاد تصریح کرد: این کمیسیون نه تنها در این خصوص کوتاهی نکرده بلکه هم گزارشی در این زمینه تهیه کرده است و هم مطابق با ماده ۴۵ بلافاصله طرحی را در این خصوص آماده و ارائه داد؛ که با توجه به اثرگذاری مهمی که خواهد داشت از اهمیت ویژهای برخوردار است و اگر تعللی در این موضوع وجود دارد از سوی هیئت رئیسه مجلس است.

طبق بند ۷ ماده ۴۵ قانون «آئین نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی»، تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت یکی از وظایف کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی است.

کمیسیون «صنایع و معادن» با استناد به ماده ۵۴ قانون «آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» براى انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمى صنایع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط این آیین‏نامه تشکیل شده است. هماکنون عزتالله اکبریتالارپشتی رئیس و سید احمد رسولینژاد، علی جدی، مصطفی رضا حسینی قطبآبادی و بهزاد رحیمی اعضای هیئترئیسه این کمیسیون هستند.

منبع: میزان
مطالب مرتبط
پورابراهیمی: وزارت صنعت قیمت سنگ آهن تا محصول نهایی فولاد را اصلاح کند
مشاهده نظرات