راه‌آهن خواف – هرات زمینه‌ساز توسعه تجاری ایران و افغانستان است

محمد گفت: اقتصاد روبه رشد و ظرفیت مطلوب بازار افغانستان، فرصت‌های صادراتی قابل‌توجهی را برای کشور‌های همسایه فراهم ساخته است و کشور ایران می‌تواند در این بین نقش بسزایی ایفا کند.

سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) با اعلام خبر افتتاح پروژه راهآهن خواف – هرات در آینده نزدیک اظهار کرد: افغانستان، با ۹۳۶ کیلومتر مرز مشترک با ایران، یکی از مهمترین همسایههای شرقی ایران محسوب میشود، اما علاوه بر مشکلات ساختاری و مشکلات امنیتی حاکم بر جامعه افغانستان، نبود زیرساختهای مناسب حمل و نقل در داخل این کشور و عدم دسترسی به آبهای آزاد، همواره یکی از محدودیتهای اصلی افغانستان در توسعه و پیشرفت اقتصادی بوده است.

او افزود: پروژه بینالمللی راهآهن خواف - هرات بر اساس منویات مقام معظم رهبری و به منظور اتصال افغانستان به شبکه ریلی ایران و با هدف برقراری ارتباط این کشور با بندرعباس و بندر چابهار که مبادی دسترسی به آبهای آزاد و تجارت بینالمللی هستند تعریف شده است و از طرفی، امکان ترانزیت کالا از طریق کریدور شرقی- غربی و از سمت مرز آستارا به اروپا را برای کشور افغانستان فراهم میسازد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) در خصوص مشخصات این پروژه گفت: راهآهن خواف – هرات به طول حدود ۲۲۵ کیلومتر، به صورت یک خطه، بـا سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت برای قطارهای مسافری و ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت برای قطارهای باری طراحی شده است و خواف در خراسان رضوی را به هرات، شهر پرجمعیت غرب افغانستان متصل خواهد کرد.

محمد در ادامه بیان کرد: راهآهن خواف – هرات شامل دو بخش اصلی داخل و خارج از کشور است و در قالب ۴ قطعه تعریف شد که زیرسازی قطعه اول و دوم و روسازی قطعه سوم آن مجموعاً به طول ۱۳۸ کیلومتر با هزینه جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) اجرا شد و قطعه چهارم در تعهد کشور افغانستان است.

او با اشاره به اینکه قطعه سوم این پروژه جدیداً به بهرهبرداری رسیده است افزود: این قطعه شامل تهیه مصالح، خرید و نصب تجهیزات و اجرای روسازی به همراه ساخت ایستگاههاست و از منطقه صفر مرزی در شمتیغ تا ایستگاه روزنک در خاک افغانستان به طول ۶۸ کیلومتر ادامه دارد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) در خصوص مشکلات این پروژه گفت: وجود تنگناهای مختلف و شرایط خاص امنیتی و اجرایی حاکم بر پروژه و منطقه گرچه اجرای این پروژه ملی را با مشکلات فراوان روبهرو ساخت، اما عزم بلند و همت راسخ متخصصان قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) زمینه اتمام این پروژه را در سال جهش تولید فراهم کرد.

او اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور افغانستان فاقد شبکه راهآهن است و پروژه راهآهن خواف – هرات اولین خط راهآهن با عرض استاندارد در این کشور محسوب میشود، احداث این پروژه از اهمیت ویژهای برخوردار است و علاوه بر ثمرات گوناگون برای کشور افغانستان، زمینه رشد و توسعه استانهای شرقی ایران را نیز فراهم میکند و مبادلات تجاری بین دو کشور در مرزهای شرقی را در بستر حمل و نقل ریلی توسعه خواهد داد.

مشاهده نظرات