زنگنه: توانایی ساخت ۸۰ درصد تجهیزات صنعت نفت را داریم

وزیر نفت مهم‌ترین اقدام‌های انجام‌شده برای توسعه ساخت داخل در صنعت نفت را تشریح کرد و گفت: هم‌اکنون قادر به ساخت و تأمین دست‌کم ۸۰ درصد تجهیزات ثابت صنعت نفت در داخل کشور هستیم.

بیژن زنگنه ظهر امروز در بازدید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از بیستوپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان این مطلب اظهار کرد: صنعت نفت همچنین هماکنون توانمندی ساخت ورقهای نیس، واحدهای فرآورش پیشساخته، دکل و متههای حفاری و ساخت ورقهای کرایوژنیک را دارد.

وی تصریح کرد: در لولههای بدون درز کمبود ظرفیت داریم و در لولههای CRA نیاز به سرمایهگذاری است.

وزیر نفت به کاتالیستها و مواد شیمیایی بهعنوان دیگر کالای مورد نیاز صنعت نفت اشاره کرد و گفت: در این بخش در سالهای اخیر، کشور با جهشی در تولید و خوداتکایی روبهرو بوده است و سازندگان که بیشتر دانشبنیانها بودند با تکیه بر همکاری تنگاتنگ با دانشگاهها و بهویژه پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی موفق به ساخت بیشتر مواد شیمیایی و کاتالیستهای مصرفی واحدهای پتروشیمی و پالایشی کشور شدهاند.

زنگنه از تجهیزات دوار بهعنوان سومین کالایی نام برد که از سوی سازندگان داخلی تولید میشود و ادامه داد: اکنون بخش عمدهای از این تجهیزات مانند توربینها و کمپرسورهای انتقال گاز و انواع پمپهای انتقال نفت و فرآورده در کشور از سوی شرکتهای بزرگ (OTC و مپنا) و شرکتهای متوسط ساخته میشود.

وی تصریح کرد: ساخت داخل تجهیزاتی مانند انواع کمپرسورهای فرآیندی سنگین، الکتروموتورهای سنگین (از جمله دور متغیرها)، توربو اکسپندر، کمپرسورهای OFF GAS و پمپهای درونچاهی از طریق پارک فناوری ری، صندوق پژوهش و فناوری نفت، استفاده از امکان ساخت بار نخست و تضمین خرید با حمایت از سازندگان با استعداد فنی و امضای قرارداد برای نمونهسازی در جریان است.

ضرورت تأمین مالی برای پروژه‎های صنعت نفت

وزیر نفت با بیان اینکه تأمین منابع مالی لازم برای تعریف و استمرار پروژههای صنعت نفت در بخشهای مختلف سبب فعال شدن و تداوم حیات صدها شرکت سازنده تجهیزات و صدها پیمانکار ساخت و نصب و اجرا میشود، اظهار کرد: این مهم با اقدامهایی مانند اولویت تأمین منابع برای شرکتهای خصوصی فعال از محل صندوق توسعه ملی، کمک بانکها، فاینانس و سرمایهگذاری خارجی تسهیل میشود.

زنگنه گفت: افزایش قیمت گاز شرکتهای پالایشی و پتروشیمی برای سال ۱۴۰۰ و لغو بخشی از معافیت مالیاتی صادراتی شرکتهای پتروشیمی، سبب کاهش سرمایهگذاری آنها میشود.

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش به الزامهای توسعه و راههای حمایت از توسعه ظرفیتهای ساخت داخل در بخشهای با فناوری بالا (هایتک) اشاره کرد و گفت: در این بخش حمایت جدی از شرکتهای دانشبنیان و فناور و تکیه بر آنها برای توسعه صنعت نفت و حمایت از شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید انجام شده است.

زنگنه از همکاری گسترده با دانشگاهها برای افزایش ضریب بازیافت نفت از میدانهای نفت و گاز، تولید لایسنس (دانش فنی) در بخشهای مهم پالایشی و پتروشیمی با ایجاد انستیتوهای تخصصی بهعنوان راه حمایت از توسعه ظرفیتهای ساخت داخل نام برد و افزود: همچنین ایجاد پارک فناوری نفت و گاز، تأسیس صندوق پژوهش و فناوری نفت، کمک به ایجاد شتابدهندهها برای توسعه استارتآپها، همکاری گسترده با دانشگاهها در توسعه مراکز نوآوری و ارتقای فناوری و تصویب بندی در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بهمنظور تخصیص مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر نیز همسو با این موضوع انجام شده است.

وی همچنین به همکاری گسترده با دانشگاهها در توسعه مراکز نوآوری و ارتقای فناوری اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ موضوع فناورانه (کالا-خدمات) در بخش بالادست نفت برای واگذاری به شرکتهای دانشبنیان شناسایی شده است.

وی با اعلام اینکه دو پروژه پیشران برای پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز در احیای چاههای کمبازده و بهینهسازی مصرف سوخت برای شرکتهای دانشبنیان تعریف شده است، تصریح کرد: تضمین خرید بار نخست کالاهای مهم مورد نیاز صنعت نفت با محور صندوق پژوهش و فناوری نفت و فعال کردن مرجع صدور گواهی کیفیت بهعنوان دیگر اقدام مهم برای حمایت از دانشبنیانهاست.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات

قاچاق چوب با آمبولانس تایید شد

سلولوزی، چاپ و بسته‌بندی

خیار در صدر گرانی‌های بهمن ماه

غذایی و کشاورزی