قیمت پایه‌ 3 اسفند ماه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایهی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 99/12/03 اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 99/12/03

مطالب مرتبط
قیمت پایه‌ 26 بهمن ماه محصولات پتروشیمیایی
مشاهده نظرات