وزیر راه و شهرسازی :

«ایران‌ایر» از لیست خصوصی‌سازی خارج شد

وزیر راه و شهرسازی گفت:ایران ایر چندین سال در زمره خصوصی‌سازی قرار گرفته بود و چون شرایط برای خصوصی‌سازی این شرکت مهیا نبود دولت موافقت کرد تا ما آن را از لیست خصوصی‌سازی خارج کنیم.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی طی بازدید از بخش تعمیرات و مهندسی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، در پاسخ به این سؤال که «آیا در سال ۱۴۰۰ تغییرات ساختاری در ایران ایر رخ خواهد داد؟» اظهار کرد: ایرانایر یکی از ثروتهای ملی کشور ما است.

وی افزود: این شرکت چندین سال در زمره خصوصیسازی قرار گرفته بود و چون شرایط برای خصوصیسازی این شرکت مهیا نبود و آنچه در عمل داشت اتفاق میافتاد به ایران ایر لطمه میزد، بنابراین ما تلاش کردیم و دولت هم موافقت کرد تا ما آن را از لیست خصوصیسازی خارج کنیم.

اسلامی تصریح کرد: هدف این بود که بتوانیم عملیات مهندسی و فنی، حقوقی و مدیریتی در آن انجام بدهیم به گونهای که این شرکت را به یک شرکت هواپیمایی چابک و کارآمد تبدیل کنیم تا در قالب یک هلدینگ که هر بخش از آن بتواند به عنوان یک شرکت به صورت درآمد و هزینه عمل کند و با نوسازی ساختاری و کیفی سازی سرمایههای انسانیاش، بازدهی بیشتری داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: اگر در ایرانایر اصلاحات ساختاری حقوقی، مالی و مدیریتی انجام نشود خودبهخود با آن روندی که اصل ۴۴ برای خصوصیسازی دارد، مشکل پیدا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل نیز دولت موافقت کرد و ما هم فرصت گرفتیم که این بازسازی و نوسازی را انجام دهیم و من مطمئن هستم که اگر خوب سازماندهی انجام شود و ساز و کارهای لازم را اعمال کنیم، این شرکت متحول خواهد شد و میتواند در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات