قیمت تارا دنده دستی اعلام شد

بر اساس آخرین سند رسمی، قیمت تارا دنده‌ای ایران خودرو در کارخانه مشخص شده است.

با انتشار اسناد کدال و گزارش رسمی گروه صنعتی ایران خودرو، قیمت تمام شده تارا دندهای در کارخانه مشخص شد و میتوان پی برد که بزودی این خودرو با چه بهایی وارد بازار کشور میشود.

بر اساس آخرین سند رسمی، قیمت ایران خودرو تارا دندهای در کارخانه (بدون احتساب هزینه مالیات، بیمه، شماره گذاری، عوارض و…) و بر اساس معیار اسفند سال گذشته ۲۵۵ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۶۶۶ تومان است. یک منبع آگاه نیز گفته است که در صورت تایید نهایی این عدد در کلینیک خودرو و عدم تغییر شرایط اقتصادی، تارا دندهای در ابتدای عرضه بر اساس این ارزش گذاری وارد بازار خواهد شد.

محاسبههای دقیقتر نشان میدهد که بر اساس این سند مالی، قیمت ایران خودرو تارا دندهای با احتساب هزینه ای، چون مالیات ارزش افزوده، بیمه، عوارض و… حدود ۲۸۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.

البته برخی این احتمال را میدهند که گروه صنعتی ایران خودرو در اواخر بهار ۱۴۰۰، مقداری قیمت کارخانهای تارا را در اسناد کدال افزایش دهد و قیمت نهایی این خودرو برای ثبت نام کنندگان (با احتساب هزینههای مالیات، بیمه، عوارض و…) در محدوده ۳۰۰ تا ۳۲۰ میلیون تومان تمام شود.

مشاهده نظرات