رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

بازار سرمایه، کشور را از مصیبت بزرگ تورم نجات داد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که بازار سرمایه در سال گذشته کمک بی‌نظیری در زمینه تامین مالی به دولت کرد، گفت: اگر بازار سرمایه نبود دولت ناچار به افزایش پایه پولی می‌شد. بازار سرمایه دولت را از مصیبت بزرگ تورم نجات داد.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفتوگویی با عنوان «توسعه بازار از طریق بازار» در «کلابهاوس» با بیان این که بازار سرمایه طی سال گذشته با فراز و نشیبهای زیادی همراه بود، اظهار کرد: بازار سرمایه از یک بازار محدود به یک موضوع ملی و با اهمیت در همه عرصهها تبدیل شده است و یکی از دلایل آن حضور گسترده مردم در این بازار است.

وی ادامه داد: تعداد سهامداران در سال گذشته بهشدت افزایش یافت که مقارن شد با حضور سهامداران عدالت در بازار و این موضوع باعث حضور ۵۷ میلیون کد سهامداری در بازار شد.

تامین مالی ۶۸۰هزار میلیارد تومانی کشور از بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه از تامین مالی ۶۸۰هزار میلیارد تومانی کشور از بازار سرمایه خبر داد و گفت: بازار سرمایه به نقطهای رسیده است که در برنامهریزیهای اقتصادی کشور باید در نظر گرفته شود.

دهقان ادامه داد: رویکرد جدیدی که در بازار دنبال میشود این است که برای توسعه بازار از پتانسیلهای عظیم داخل بازار استفاده شود. برداشتن مانع انتشار اوراق توسط هلدینگها و استفاده از ظرفیت بازار بدهی نیز در این راستا است.

وی در مورد حجم انتشار اوراق در سال گذشته توضیح داد: در سال گذشته ۲۲۰هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه منتشر شد که حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و ۳۶هزار میلیارد تومان آن مربوط به اوراق شرکتها بود. در واقع انتشار اوراق بدهی شرکتها ۴۰۰ درصد و اوراق دولت صد درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که باید بازارسازی برای تقاضای اوراق داشته باشیم، گفت: صندوقهای با درآمد ثابت یکی از مهمترین این ابزارها است.

وظیفه سازمان بورس دفاع از حقوق سهامداران است

دهقان در ادامه در مورد قیمتگذاری دستوری اظهار کرد: حقوق سهامداران فعالیت اقتصادی شرکتهاست و کسی حق ندارد با قیمتگذاری دستوری حقوق سهامداران را به جیب دلالان بریزد.

وی تاکید کرد: وظیفه سازمان دفاع از حقوق سهامداران است و برای این موضوع به کسی وامدار نیستیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که بازار سرمایه باید پارامترهایی ازجمله نقدشوندگی، کارایی و شفافیت را داشته باشد، اظهار کرد: کسی ادعا نمیکند بازار سرمایه در این زیرساختها در وضعیت مطلوبی قرار دارد. برای مثال فعالیت بازارگردانها در سال گذشته به دلیل شرایط بازار توسعه یافت اما فعالیت آنها آن طور که باید و شاید شکل نگرفت.

دهقان با اشاره به دامنه نوسان اظهار کرد: از نظر من بازار خوب بازاری است که یا دامنه نوسان نداشته باشد یا دامنه آن گسترده باشد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر فرهنگ سرمایهداری و مدیریت ریسک باید بین سهامداران رواج یابد.

بازنگری دستورالعمل مجوزهای کارگزاری

وی در ادامه با بیان این که یکی از اهداف سازمان تسهیل صدور مجوزها و توسعه نهادهای مالی است، عنوان کرد: دستورالعمل کارگزاریها نیاز به بازنگری دارد و به محض بازنگری مجوزها صادر خواهد شد.

آخرین وضعیت تشکیل کانون سهامداران خرد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه در مورد آخرین وضعیت تشکیل کانون سهامداران خرد نیز توضیح داد: تشکیل کانون سهامداران خرد یکی از برنامههای من بود که به شورای عالی بورس ارائه کردم. به نظر من سهامداران حقیقی به تریبونی احتیاج دارند که خواستههای خود را به سازمان منتقل کنند.

دهقان ادامه داد: اقدامات اولیه انجام شده و قرار است هیات امنایی برای تاسیس کانون ایجاد شود. در این راستا از مقامات مختلف از جمله رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و معاون اول رئیسجمهوری درخواست کردیم که نماینده خود را برای تشکیل کانون معرفی کنند.

بازار سرمایه کشور را از مصیبت تورم نجات داد

وی با بیان این که انتظار سازمان از دولت، مسئولیتپذیری است، اظهار کرد: کمک بازار سرمایه به دولت در زمینه تامین مالی بینظیر بود. اگر بازار سرمایه نبود منابع باید از طریق افزایش پایه پولی تامین میشد و در واقع بازار سرمایه کشور را از مصیبت تورم نجات داد.

پیگیری تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد مصوبه تزریق پول از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار گفت: این خبر اثر مثبتی روی بازار گذاشت اما تاثیر منفی انجامنشدن آن ۱۰برابر تاثیر مثبت آن بود. باید به این قول عمل شود. آقای نوبخت قولهای خوبی در این راستا داده است و مبالغ قابل توجهی در حال پیگیری است.

نرخ بهره بانکی باید کنترل شود

دهقان در ادامه درباره نرخ بهره بانکی گفت: نرخ بهره بانکی جریان نقدینگی بین بازارهای مالی را تنظیم میکند و بالارفتن نرخ برای هر دو بازار سرمایه و بازار پولی سم است.

وی ادامه داد: طبق مصوبهای که ارائه شد نرخ بهره بلندمدت باید ۱۸ درصد باشد و نمیتوان انتظار داشت که نرخ بهره بین بانکی ۲۰درصد باشد. همه بانکها موظف هستند این نرخ بهره را رعایت کنند.

انتشار ۲۴هزار میلیارد تومان اوراق

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انتشار ۲۴هزار میلیارد تومان اوراق توسط شرکتهای سرمایهگذاری گفت: این که شرکتها چه سهمی بخرند را ما تعیین نمیکنیم. سازمان فقط بر این نظارت میکند که پول حتما صرف خرید سهام از بازار سرمایه شود.

دهقان با تاکید بر این که بیشواکنشی بازار سرمایه نسبت به اتفاقاتی که در آینده ممکن است رخ دهد زیاد است، اظهار کرد: سهامداران باید یاد بگیرند نسبت به تحولات بیش از حد واکنش نشان ندهند. اگر نگاه سهامدار بلندمدت باشد و سهمهایی که انتخاب میکند ارزنده باشد، نباید از تحولات نگرانی داشته باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مالیات نقل و انتقال سهام اظهار کرد: مالیاتی که از این طریق کسب میشود باید در اختیار صندوق تثبیت بازار یا صندوق توسعه بازار و در اختیار بازار قرار بگیرد. مالیات تعهدی شرکتها در ۹ ماه ابتدای سال گذشته ۲۸هزار میلیارد تومان بوده و مجموع این مالیاتها یک چهارم مالیاتی است که در سال ۱۳۹۹ توسط دولت اخذ شده است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات