طی ۶ سال رقم خورد؛

کاهش ۲۵ درصدی ذخایر نفت شرکت‌های بزرگ نفتی

ذخایر نفت شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۲۵ درصد کاهش یافته است.

به نقل از اویل پرایس، شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی در پنج سال اخیر شاهد کاهش ۲۵ درصدی میانگین ذخایر نفت خام خود بودهاند که میتواند چالشی برای تولید و درآمد این غولهای نفتی در سالهای آینده باشد.

براساس گزارش بانک آمریکایی سیتی گروپ، میانگین عمر ذخایر نفت بزرگترین شرکتهای بینالمللی نفتی جهان - از جمله اکسون، شورون، کونکو فیلیپس و تولیدکنندگان بزرگ اروپایی - در پایان سال ۲۰۲۰، ۹ سال و ۶ ماه بوده که در مقایسه با میانگین عمر ذخایر نفت پیش از سقوط پیشین قیمت نفت در سال ۲۰۱۵، ۲۵ درصد افت کرده است.

تحلیلگران این بانک در گزارش سالانه خود نوشتند: نمیتوان رابطه بین ذخایر و سود را نادیده گرفت بنابراین معتقدیم تجزیه و تحلیل روند ذخایر نفت شاخص بسیار مهمی برای تعیین سلامت یک تجارت است.

شرکتهای بزرگ نفتی در تازهترین گزارشهای خود اعلام کردهاند که بهدلیل سقوط قیمت و تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰، همه آنها مجبور شدهاند میلیاردها دلار از ارزش ذخایر نفت خود بکاهند.

منبع: مهر
مشاهده نظرات