بر اساس پیش بینی بانک جهانی؛

بهای انرژی افزایش می‌یابد

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که بهای انرژی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ افزایش می یابد.

بر اساس پیش بینی بانک جهانی ،بهای انرژی در سال ۲۰۲۱ به طور میانگین بیش از یک سوم بیشتر از سال ۲۰۲۰ خواهد شد و میانگین هر بشکه نفت ۵۶ دلار خواهد بود.

بر این اساس بهای انرژی در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دلار در هر بشکه افزایش مییابد که همانند میانگین قیمتهای سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد شد.

بهای نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت نیز بیش از ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد داشته است.

مشاهده نظرات