تاجبر :

شرایط بنیادی شرکت‌های بورسی عالی است/ رونق نگرفتن بازار سرمایه در سایه نگاه کوتاه مدت سرمایه گذاران

کارشناس بازار سرمایه گفت: شرایط بنیادی شرکت‌ها ذاتا بسیار عالی است اما هیچ گاه شرایط آن‌ها در واقعیت مناسب و مساعد نبوده است.

علیرضا تاجبر کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که در حال حاضر شرایط بنیادی شرکتهای حاضر در بورس به چه شکل است؟ اظهار کرد: شرایط بنیادی شرکتها در ذات خود بسیار عالی است، زیرا شرکتها یا فروش داخلی و یا فروش صادراتی دارند.

این کارشناس در ادامه بیان کرد: فروش داخلی شرکتها متاثر از صادرات به ارقام قابل توجهی رسیده و فروش صادراتی نیز با تاثیر پذیری از رشد نرخ ارز به رقم خوبی رسیده است، از طرف دیگر شرکتهای دیگر که تولیدکننده نیستند نیز شرایط بسیار خوب و مناسبی دارند.

تاجبر در ادامه گفت: با توجه به اتفاقاتی که برای امسال پیش بینی میشود از جمله نرخ تورم و یا افزایش نرخها و موضوع تثبیت نرخ دلار، در کل شرایط بنیادی شرکتها را بسیار مناسب پیش بینی میکنیم.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط بنیادی شرکتها سهامداران باید نسبت به سرمایه گذاری چه دیدی داشته باشند؟ اظهار کرد: به طور یقین افرادی که تا پایان امسال در بازار سرمایه، سرمایه گذاری خوب و درستی را بر اساس پارامترهای بنیادی داشته باشند از سایر بازارهای موازی و بازارهای گزینه سرمایه گذاری سود بیشتری کسب خواهند کرد.

او در ادامه بیان کرد: بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در بازار دید کوتاه مدت دارند و در این فکر هستند که با فروش سهام میتوانند در قیمتهای پایین سهم، اقدام به خرید سهم کنند، همین موضوع سبب شده است که بازار با رونق مواجه نشود.

تاجبر در پاسخ به این سوال که در آینده باید توقع رشد چه صنایعی را داشته باشیم؟ گفت: به طور عمده صنایعی که صادرات محور هستند و در صادرات مشکل خاصی ندارند. بر این اساس از گروههای فلزات اساسی و گروه پتروشیمی میتوان توقع رشد در آینده داشت.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که با توجه به این موضوع که شرایط بنیادی شرکتها مناسب است، اما چرا اوضاع احوال بازار سرمایه مناسب نیست؟ بیان کرد: مسئلهای که در حال حاضر بازار دارد فراتر از مسئله بنیادی شرکتهاست. این ریسک سیستماتیک است که به بازار تحمیل شده و شرایط خوب بنیادی شرکتها را بی اثر کرده است، همچنین در این رابطه میتوان به مسائل عام سیاسی هم اشاره کرد.

تاجبر در پایان وضعیت بازار سرمایه را در آینده این گونه شرح داد: در سال ۹۹ بازار یک رشد زیاد و خوب را تجربه کرد و در حال حاضر نیازمند یک استراحت است، اما به دلیل انتخاباتی که پیش رو داریم و همزمان با ورود جناحهای سیاسی به داخل بازار سرمایه فکر میکنم تا انتخابات این مسائل و حاشیهها را داشته باشیم.

مشاهده نظرات