حذف چهار صفر از پول ملی چه زمانی اجرایی خواهد شد؟

حذف چهارصفر با چاپ اسکناس های جدید و کمرنگ چاپ شدن صفرها کلید خورده و همچنین همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده همه چیز برای اجرای کامل این مساله مهیاست.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات