تسلط اوپک بر بازار نفت دوچندان می‌شود

نایب رئیس شرکت لوک اویل روسیه اعلام کرد که ممکن است تسط اوپک بر بازار نفت دوچندان شود.

به گزارش از پایگاه خبری اویل پرایس، لئونید فدون اعلام کرد که تسلط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر بازار نفت میتواند دو برابر شود و به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد.

وی روز دوشنبه (۲۸ تیرماه) گفت: سهم اوپک از بازار نفت بهطور خودکار افزایش مییابد.

سیاستهای زیستمحیطی همچنان بر بازارهای نفت تأثیرگذارند و انتظار میرود بازار نفت کوچک شود و در چنین شرایطی سهم کشورهای اوپک از بازار جهانی نفت از ۳۰ درصد کنونی به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد میرسد.

نایب رئیس امور توسعه راهبردی لوک اویل زمان وقوع این مسئله را مشخص نکرد.

کاخ کرملین پس از نشست وزیران اوپک در روز یکشنبه (۲۷ تیرماه) و افزایش خط مبنای تولید پنج کشور از جمله روسیه، ابراز خوشبینی کرد.

الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه خوشبین است که سطح تولید نفت این کشور تا زمان اجرایی شدن خط پایه جدید تولید این کشور به سطح پیش از همهگیری کرونا بازگردد.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات