در میز اقتصادی مطرح شد؛

ساخت راه آهن سریع السیر بین ایران و جمهوری آذربایجان به کمک دولت آینده

سفیر ایران در جمهوری آذربایجان گفت: دولت آینده اگر ساخت راه آهن سریع السیر را در دستور کار خود قرار دهد، به زودی میتوانیم آن را راه اندازی کنیم.

عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در پاسخ به این پرسش که، دلایل عدم ساخت راه آهن بین ایران و جمهوری آذربایجان چیست؟، اظهار کرد: یکی از مزیتهای اصلی در منطقه جمهوری آذربایجان، بحث ترانزیتی است و باید روی متنوع سازی مسیرهای ترانزیتی متمرکز شد، همچنین خوشبختانه ما مزیتهای ریلی، هوایی، جادهای و دریایی داریم که در تمام زمینهها از این ظرفیت میتوانیم استفاده کنیم.

او بیان کرد: یکی از مهمترین ظرفیتها، ظرفیت ریلی است که در جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه در مسیر اصلی ترانزیتی، جنوب دنیا قرار دارند و متاسفانه یک حلقه مفقودهای به نام راه آهن آستارا به رشت و رشت به آستارا وجود دارد که کار ما را کند کرده است و مسیر آزمایشگاهی آن آغاز شده و محمولهای به آستارا و از آنجا به هند وارد شده است.

سفیر ایران در جمهوری آذربایجان افزود: اگر این مسیر در اولویت دولت آینده قرار بگیرد و بودجه آن تامین شود، با توجه به توانمندیهایی که در داخل کشور داریم، به زودی میتوانیم این راه آهن را راه اندازی کنیم. البته موانع جغرافیایی هم وجود دارند و برخی مسیرها صعب العبور هستند و نیاز به کمک مالی است.

موسوی در پاسخ به این پرسش که، چرا با توجه به ظرفیت بالای تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان بسترهای آن فراهم نمیشود؟، گفت: چندین پروژه مشترک در طی سالهای گذشته اجرا شده، ولی به بوروکراسی داخل کشور ما و یا کشور همسایه باز میگردد.

او در پایان بیان کرد: در مسیر زمینی پل قدیمی آستاراچای را داریم که برای جنگ جهانی دوم است که تمام ترانزیت مسافرها از طریق این پل انجام میشود و چندین سال صحبت شده و اخیرا توافق نامهای برای ساخت پل جدید امضا شد تا ظرفیت برای حمل و نقل افزایش یابد و برای ساخت آن فقط منتظر اراده طرفین هستیم.

مشاهده نظرات