پور ابراهیمی: انتصاب رئیس سازمان بورس در چارچوب قانون انجام نشده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه طرح اصلاح قانون بازار سرمایه کشور در شهریور ماه در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس در چارچوب ضوابط و مقررات موجود قانونی انجام نشده است.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش این کمیسیون درباره مغایرتهای قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فردا در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

وی افزود: در این گزارش تصریح شده است انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس در چارچوب ضوابط و مقررات موجود قانونی انجام نشده است، در صورت تصویب این گزارش در جلسه علنی فردا؛ این موضوع برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به دلیل وجود 50 میلیون سهامدار در کشور، شرایطی ایجاد شده که هم برای اداره و مدیریت سازمان بورس و هم قوانین و مقررات آن، باید تصمیمات فنی و کارشناسی اتخاذ شود.

وی همچنین از ارائه طرح اصلاح قانون بازار سرمایه کشور در شهریور ماه در صحن علنی خبر داد و گفت: هم اکنون این طرح در کمیسیون در حال نهایی شدن است، امیدواریم با بررسی و تصویب آن در صحن علنی بتوانیم ضمن بروزرسانی قانون بازار سرمایه، با همکاری دولت جدید و در راستای خدمت به مردم و سهامداران آن را عملیاتی کنیم.

پورابراهیمی از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رمزارزها در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز خبر داد و گفت: رمزارزها پدیده مشهود و غیرقابل انکار پیرامون فضای اقتصادی کشور است و کمیسیون اقتصادی برای نحوه مدیریت آن ورود کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: هدف ما استفاده از نقاط قوت این پدیده به نفع اقتصاد ملی و نیز به حداقل رساندن نقاط ضعف این پدیده است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات