پایان بارگیری نخستین محموله نفت صادراتی در جاسک

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اعلام پایان بارگیری نخستین محموله نفت صادراتی ایران در پایانه جاسک، گفت: این شرکت آمادگی کامل برای بارگیری دومین محموله را دارد.

به نقل از شرکت ملی نفت ایران، عباس اسدروز اظهار کرد: صبح امروز (یکشنبه، سوم مردادماه) بارگیری ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام صادراتی در پایانه جاسک پایان یافت.

وی افزود: هماکنون همکاران شرکت پایانههای نفتی در آمادگی کامل برای بارگیری دومین محموله نفت صادراتی از جاسک به سر میبرند و بارگیری دومین محموله بهزودی آغاز میشود.

طرح ملی انتقال نفت خام گوره - جاسک، طرحی ملی و راهبردی است که با مدیریت و راهبری شرکت ملی نفت ایران در ساحل دریای عمان راهاندازی شده و تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانههای صادراتی و متنوع کردن آن، افزایش قدرت چانهزنی، توسعه پایدار و اشتغالزایی را در پی خواهد داشت.

منبع: شانا
مشاهده نظرات