کاهش قیمت برنج در گرو کاهش نرخ ارز نیمایی و صدور مجوز واردات

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با تصمیم‌گیری دولت برای کاهش نرخ ارز نیمایی برای کالا‌های اساسی و اجازه واردات برنج پر محصول خارجی می‌توانیم قیمت برنج را تا زیر ۲۰ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده برسانیم.

مسیح کشاورز ، درباره وضعیت بازار برنج و ارائه راهکار برای کاهش قیمت برنج، گفت: قبل از ارز نیمایی برنج قیمت مصوب داشت و طبق آخرین قیمت با ارز ترجیحی برنج هندی ۸ هزار تومان و برنج پاکستان ۸ هزار و ۷۵۰ تومان بهدست مصرفکننده میرسید کسی هم نباید از این قیمتها تخطی میکرد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بهمحض اینکه در سال ۹۹ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تبدیل به ارز نیمایی ۱۶ هزارتومانی شد بنابراین قیمت ارز چهار برابر افزایش داشت و بهتبع آن قیمت تمامشده بیش از صد درصد افزایش پیدا کرد.

وی در خصوص راهکاری برای کاهش قیمت برنج بیان کرد: اینکه دولت تصمیم بگیرد مجدداً برنج را به گروه کالایی یک برگرداند تا مشمول دریافت ارز ترجیحی شود همچنین کاهش نرخ ارز نیمایی برای کالاهای اساسی است و اینکه اجازه واردات برنج پر محصول خارجی را بدهند تا زیر قیمت ۲۰ هزار تومان برنج را بهدست مصرفکننده برسانیم.

کشاورز درباره اینکه آیا تصمیمات جدیدی در خصوص ممنوعیت فصلی گرفتهشده است؟ گفت: همچنان ممنوعیت فصلی برقرار است و جهاد کشاورزی که متولی این بخش بوده و در حال حاضر دوباره مسئولیت به جهاد کشاورزی بازگشته است ولی بازهم به دلیل حمایت از تولید مخالف واردات فصلی هستند و در آینده عواقب این امر را باید بپذیرند.

منبع: میزان
مطالب مرتبط
تصمیم برای ممنوعیت یا واردات برنج بزودی نهایی می‌شود
آخرین قیمت برنج ایرانی و خارجی/ افزایش قیمت ادامه دارد
مشاهده نظرات