قیمت پایه ‌21 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایهی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 1400/06/21 اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 1400/06/21

مطالب مرتبط
قیمت پایه ‌14 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی
قیمت پایه ‌28 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی
مشاهده نظرات