رییس سازمان بورس:

قطعی برق سیمان را گران کرد نه بورس/ بورس کالا نبود مردم هنوز سیمان ۱۰۰ هزار تومانی می‌خریدند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: به جرات می‌توانم بگویم اگر سیمان وارد بورس کالا نشده بود هنوز هم مردم مجبور بودند سیمان 100 هزار تومانی خریداری کنند و این خدمت بورس به صنعت سیمان و رفاه مصرف‌کنندگان بود که توانست این موضوع را ساماندهی کند و به آن نظم ببخشد و آن را وارد مکانیسم درست و روشن کند.

محمدعلی دهقاندهنوی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه قیمت کالاهایی که وارد بازار سرمایه میشوند، بالا میرود و جریان واسطهگری در بورس کالا حذف نشده است، اظهار داشت: سه عامل موثر افزایش قیمت در بورس کالا را باید مورد بررسی قرار دارد و این 3 عامل باید از افزایش قیمتها در بورس کالا جدا شوند.

وی ادامه داد: اول اینکه بخشی از رشد قیمتها به دلیل رشد نرخ تورم در طول سالهای گذشته است، نرخ تورم بر قیمت انواع کالا در بورس اثرگذار است و نمیتوان انتظار داشت قیمت کالا از سال 90 تا سال 1400 در بورس کالا ثابت بماند، باید به عامل نرخ تورم توجه داشت و جدا از اینکه کالا در بورس باشد یا نباشد، نرخ تورم تاثیر خود را بر قیمت انواع کالا میگذارد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عامل دیگر موثر در افزایش نرخ انواع کالا در بورس گفت: عامل موثر دیگر، قیمتگذاری دستوری است برخی از کالاهایی که وارد بورس میشوند از مکانسیم قیمتگذاری دستوری خارج شده و اگر یک قیمت ناعادلانهای توسط مرجع قیمتگذاری تعیین شده باشد، منجر به زیاندهی کارخانه تولیدکننده میشود و همین موضوع سرمایهگذاری در کشور را تهدید میکند. ضربهای که این موضوع به اقتصاد وارد میآورد، ضربه بسیار مهلکی است.

دهقاندهنوی افزود: بنابراین اگر کالایی را از مکانسیم قیمتگذاری خارج کردهایم و آن کالا وارد بورس شده است، قیمت جدید آن کالا، قیمتی است که در بورس کشف شده و نباید آن را افزایش قیمت تلقی کنیم.

وی عامل سوم را در افزایش قیمت کالا عوامل غیرقابل پیشبینی عنوان کرد و گفت: عامل سوم، اثرگذاری عوامل پیشبینی نشده است برای مثال وقتی سیمان وارد بورس کالا شد پس از آن قطعیهای برق اتفاق افتاد و قطعی برق باعث کاهش تولید و افزایش قیمت سیمان در بازار آزاد شد.

رییس سازمان بورس تاکید کرد: به جرات میتوانم بگویم اگر سیمان وارد بورس کالا نشده بود هنوز هم مردم مجبور بودند سیمان 100 هزار تومانی خریداری کنند و این خدمت بورس به صنعت سیمان و رفاه مصرفکنندگان بود که توانست این موضوع را ساماندهی کند و به آن نظم ببخشد و آن را وارد مکانیسم درست و روشن کند.

دهقاندهنوی با انتقاد از جریانی که افزایش قیمتهای ناگهانی را به سازو کار بورس ارتباط میدهند، اظهار داشت: بسیار عجیب است که در شرایطی که بورس چنین خدمتی را به صنعت کشور و به رفاه مردم انجام داده، عدهای غیرمنصفانه و بدون اینکه فکر بکنند و انصاف داشته باشند، مدعی میشوند که افزایش قیمت سیمان ناشی از بورس بوده است. اگر قطعی برق در کشور رح نداده بود، به هیچ وجه شاهد این میزان افزایش قیمت سیمان نبودیم.

وی تاکید کرد: هر سه این عواملی که گفته شد هیچ ارتباطی با کارکرد بورس ندارند.

رییس سازمان بورس با اشاره به ادعاهایی مبنی بر وجود جریان دلالی و واسطهگری در بورس کالا گفت: بورس یک پلتفرم و جایگاهی برای معاملات است و به معاملات شفافیت میبخشد و این اطلاعات را که ارایه میدهد که چه کسی با چه قیمتی فروشنده و چه کسی با چه قیمتی خریدار بودهاست. برای این معاملات چه میزان عرضه و تقاضا وجود داشتهاست.

دهقاندهنوی ادامه داد: بورس کالا یا مجموعه بازار سرمایه دخالتی در تنظیمگری بخشهای تخصصی ندارد، اینکه چه کسی از بورس خریداری میکند و اینکه چه کسی چه سهمیهای در خرید دارد و محصول خریداری شده را در کجا مصرف میکند آیا در داخل به مصرف میرساند یا به خارج قاچاق میکند، از مسائلی هستند که باید توسط دستگاههای متولی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: گاهی اوقات متاسفانه این اشکالاتی که هیچ ارتباطی به بورس ندارد عدهای از سر ناآگاهی و اشتباه به گردن بورس میاندازند و به بازار سرمایه ارتباط میدهند یا اینکه برای مخفی شدن پشت کمکاریها و اهمال خود بورس را مقصر جلوه میدهند. در حالی که در یک پلتفرم میزان عرضه تقاضا یکدیگر را ملاقات میکنند و قیمت کشف و در نهایت معامله انجام میشود و در این میان بورس نه چیزی فراتر از این سازو کار است و نه دخالتی دارد اما متاسفانه این اظهارنظرهای نادرست اتفاق افتاده باعث ایجاد چنین ذهنیتهایی شده است.

منبع: ایلنا
مطالب مرتبط
پایان بی‌ثباتی بازار سیمان/ تعیین سقف قیمتی برای سیمان از سوی مسئولان
سهم ۰.۵۵ درصدی قیمت سیمان در هزینه تمام شده مسکن
مشاهده نظرات