واردات ۶ ماهه امسال برنج ۷۱۵ هزار تن است

سخنگوی گمرک گفت: در نیمه نخست امسال حدود ۷۱۵ هزارتن برنج از گمرکات کشور مجوز ترخیص قطعی گرفتند که در مقایسه با مدت مشابه ۳۳ درصد در وزن افزایش داشته است.

سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: در نیمه نخست امسال، برای ۷۱۴ هزار و ۷۷۳ تن برنج به ارزش ۶۰۸ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۹ دلار در گمرکات کشور پروانه ترخیص قطعی صادر شده که نسبت به نیمه نخست سال گذشته که این میزان ۵۳۷ هزار و ۵۶۴ تن به ارزش ۴۹۱ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۹۰ دلار بوده ازلحاظ وزنی ۳۳ درصد و از لحاظ ارزش ۲۴ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: بر اساس بند خ ماده ۳ قانون امور گمرکی، گمرک مسئول پایش اطلاعات و اعلام آمار تجارت خارجی است و این آمار بر اساس دادههای دقیق تجاری توسط متخصصان علم آمار و فن آوری اطلاعات صورت میگیرد، بنابراین اعلام آمار رسمی تجارت کشور توسط گمرک، بر اساس اطلاعات، شاخصها و مؤلفههای دقیق صورت میگیرد.

وی در واکنش به یکی از تشکلها گفت: زمانی که آمار واردات یا صادرات یک کالا در یک بازه زمانی مشخص اعلام میشود، این اعلام هم میتواند به شناخت وضعیت تجاری کشور کمک کند که دانشگاهیان، سیاستگذاران، دست اندرکاران، فعالان، انجمنهای مرتبط و نهایتاً ذینفعان به تحلیل آن بپردازند.

لطیفی تاکید کرد: گمرک در اعلام آمار تجارت خارجی دقت و صحت را به عنوان مرجع رسمی دنبال میکند، بنابراین ممکن است در برخی اوقات کاهش یا افزایش تجارت یک کالا، موافقان یا مخالفان و حتی نگرانیهایی را برای برخی به وجود بیاورد که حتماً مسئولین مرتبط با داشتن آمار دقیق میتوانند به رفع آن مشکلات بپردازند.

سخنگوی گمرک گفت: بازههای زمانی مورد محاسبه هم تعاریف شفافی دارد که نمیتوان به واسطه خوشایند یا ناخوشایند بودن آمار، از ارائه آن صرف نظر کنیم و یا برخی با بازه زمانی غیر فنی خود آن را زیر سوال ببرند.

منبع: مهر
مطالب مرتبط
تکذیب آمار گمرک در حوزه واردات برنج
مشاهده نظرات