انجمن صنفی صنعت تایر برای ارایه توضیحات در خصوص افزایش قیمت تایر فراخوانده شد

در پی افزایش قیمت انواع تایر، اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر جهت ادای پاره‌ای توضیحات به سازمان حمایت فراخوانده شده‌اند.

به وزارت صمت، این فراخوان با توجه به اعلام انجمن صنفی صنعت تایر مبنی بر افزایش قیمت انواع تایر به استناد اختیارات واگذارشده بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و ابلاغ آن به شرکتهای تولیدکننده بوده است.

در این راستا وجاهت این اقدام با ضوابط عمومی قیمت گذاری بر اساس وظائف ذاتی سازمان حمایت باید مورد بررسی و تطبیق قرار بگیرد.

همچنین مسئول مربوطه در امور تنظیم بازار(معاونت امورصنایع وزارت صمت) به سازمان حمایت برای بررسی دلائل اعمال این تغییرات و وجاهت قانونی آن درخواست داده است.

بر این اساس اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر و مدیران عامل ذیربط برای ادای پاره ای توضیحات به سازمان حمایت فراخوانده شده اند.

منبع: ایلنا
برچسب ها: تایر ‌ قیمت
مشاهده نظرات