معاون انجمن فولاد اعلام کرد؛

توقف تولید فولاد درصورت قطع گاز واحدهای آهن اسفنجی

معاون انجمن فولاد گفت: وزارت صمت در حال مذاکره با وزارت نفت برای جلوگیری از قطع گاز واحدهای آهن اسفنجی است زیرا در صورت تعطیلی این واحدها، تولید فولاد متوقف و تعادل بازار داخلی بهم می‌خورد.

وحید یعقوبی در مورد آخرین وضعیت تولید فولاد در کشور، اظهار کرد: در سه ماه نخست امسال در تولید فولاد رشد خوبی داشتیم اما در سه ماه دوم سال، به دلیل محدودیتهای تأمین برق، تولید فولاد در این فصل نسبت به بهار ۴۰ درصد کاهش یافت.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: طبیعتاً این کاهش تولید در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰، در برآیند کلی تأثیر گذاشته و تولید فولاد کشور را نزولی کرده است؛ به گونهای که طبق اعلام انجمن جهانی فولاد تولید این محصول در ۱۰ ماه سال میلادی ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که همچنان ما توانستهایم رتبه دهم تولید فولاد جهان را حفظ کنیم اما اگر قرار باشد قطع برق و گاز تداوم داشته باشد، جایگاهمان را از دست خواهیم داد.

مذاکرات وزارت صمت با وزارت نفت برای عدم قطع گاز واحدهای آهن اسفنجی

یعقوبی در مورد قطعی گاز واحدهای فولادی، گفت: فشار شرکت ملی گاز بر روی واحدهای فولادی خصوصاً واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی بسیار زیاد است. این در حالیست که آهن اسفنجی یک کالای استراتژیک در حوزه فولاد است و اگر تولید این محصول به حداقل برسد، تولید فولاد نیز عملاً متوقف میشود.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: بنابراین مذاکراتی بین وزارت صمت با وزارت نفت به منظور عدم قطع گاز واحدهای تولید آهن اسفنجی در حال انجام است زیرا در صورت قطع گاز این واحدها، بخش تولید فولاد به مشکل میخورد.

وی گفت: هر سال واحدهای آهن اسفنجی برنامهریزی داشتند که در حدود ۱۵ الی ۲۰ روز در دی ماه به سمت اورهال و تعمیرات بروند که این موضوع بهانهای نیز برای همکاری با شرکت ملی گاز باشد، اما امسال از آذر ماه قرار بر قطع گاز واحدها شده که قطعاً وضعیت تولید فولاد را با خطر مواجه میکند.

تعطیلی واحدهای آهن اسفنجی، تولید فولاد را متوقف میکند

یعقوبی افزود: در صورت به مشکل خوردن تولید آهن اسفنجی و فولاد، علاوه بر بر هم خوردن تعادل بازار داخلی و افزایش قیمتها، تعهدات صادراتی فولادسازان نیز به مشکل میخورد. فولادیها از قبل برای ۳ ماه بعد سفارش میگیرند و اگر نتوانند آهن اسفنجی مورد نیاز را تأمین و فولاد تولید کنند، تعهدات صادراتی را نمیتوانند انجام دهند و علاوه بر تحمیل زیان به واحدها، اعتبار بین المللی کشور نیز خدشه دار میشود.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: در حال حاضر به ندرت یکی دو واحد فولاد با قطعی گاز مواجه شده اند اما به باقی واحدها اخطار داده اند و برخی از واحدها را به ۵۰ درصد دیماند و برخی را در حد ۳ درصد دیماند رساندهاند که عملاً به معنای تعطیلی واحدهاست. واحدها در حال مقاومت هستند و با شرکتهای منطقهای در حال مذاکره هستند.

تمام صنایع کشور باید در محدودیتهای گازی سهیم شوند

یعقوبی تصریح کرد: مساله مهم این است که این محدودیت گازی که در کشور وجود دارد باید بین تمام صنایع به صورت عادلانه تقسیم شود؛ اینکه بار قطعیها بر دوش فولاد گذاشته شود اجحاف در حق این بخش است.

وی گفت: اگر همه صنایع در محدودیتهای گاز سهیم شوند، میتوان محدودیتهای مربوط به فولاد را نیز کاهش داد که هم تعادل بازار داخل حفظ و هم تعهدات صادراتی انجام شود.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: در تابستان شاهد این موضوع در مورد قطعی برق بودیم که واحدهای فولادی و سیمانی به چه میزان با مشکل مواجه شدند که البته واحدهای فولادی همکاری زیادی کردند و قیمت فقط ۲۰ درصد افزایش یافت اما سیمان چند برابر با افزایش قیمت مواجه شد.

وی گفت: چه کسی پاسخگوی افزایش قیمتهای داخلی، عقب افتادگی تعهدات صادراتی و ورود خسارات زیاد به واحدها خواهد بود؟ بنابراین باید محدودیتهای گازی بین تمام صنایع به صورت عادلانه تقسیم شود.

منبع: مهر
مطالب مرتبط
بازار فولاد به سیگنال مثبت ارزی هم واکنش نشان نداد
تولید فولاد ایران ۱۰ درصد کاهش یافت/ بازار فولاد در رکود
ضعف چندوجهی تقاضا در بازار فولاد
مشاهده نظرات