قیمت پایه 14 آذرماه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایهی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 1400/09/14 اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 1400/09/14

مطالب مرتبط
قیمت پایه 7 آذرماه محصولات پتروشیمیایی
سرایت سودای افت نرخ به بازار پتروشیمی
قیمت پایه 21 آذرماه محصولات پتروشیمیایی
مشاهده نظرات