واردات پوشاک قاچاق از رویه ته لنجی و مرزنشینی است/ کاهش عرضه پوشاک قاچاق

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه عرضه پوشاک قاچاق در کشور به حداقل رسیده است، گفت: واردات پوشاک قاچاق از طریق رویه ته لنجی، ملوانی و مرزنشینی به میزان کم ادامه دارد.

علی مویدی خرم آبادی ودر پاسخ به این سوال که چرا طرح مبارزه با پوشاک قاچاق در سطح عرضه با جدیت سالهای گذشته اجرا نمیشود، گفت: ستاد همان برنامهای را که در سال 97 در مورد مبازه با عرضه پوشاک قاچاق اجرا کرد اکنون نیز ادامه میدهد و اتفاقا با عرضه پوشاک قاچاق با شدت و قوت بیشتری برخورد می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برندهای محرز عرضه کننده پوشاک قاچاق از سطح بازار جمع شدهاند، افزود: ممکن است در سطح عرضه پوشاک قاچاق موجود باشد، اما مربوط به برندهای محرز عرضه کننده نیست، زیرا آن برندها بطور کامل جمعآوری شدهاند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه در صورت دریافت گزارش در رابطه با عرضه پوشاک قاچاق، دستگاههای مسئول با آن برخورد خواهند کرد، گفت: عرضه پوشاک قاچاق در کشور به حداقل رسیده، اما به موازات آن صنعت ما در بحث پوشاک خوب عمل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه کیفیت و کمیت تولید پوشاک ارتقا یافته است، گفت: در سه سال اخیر به علت برخورد با عرضه پوشاک قاچاق و تقویت صنعت داخلی بیش از 30 درصد افزایش در بخش کمی و کیفی این صنعت داشتهایم.

وی افزود: تولید داخلی پوشاک در شرایط خوبی است، البته دولت نیز باید حمایتهای لازم را برای تامین مواد اولیه تولید از فعالان این بخش داشته باشد.

مویدی خرم آبادی افزود: پوشاک قاچاق از روش ته لنجی، ملوانی و مرزنشینی به کشور وارد میشود، اما مقدار آن زیاد نیست و بسیار کم است.

منبع: فارس
برچسب ها: قاچاق پوشاک
مشاهده نظرات