بخش عمده سموم آماده مصرف از کشورهای اروپایی وارد می‌شود

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود با بیان اینکه سموم وارداتی کشور از سلامت و استاندارد لازم برخوردار است، گفت: بخش عمده سموم آماده مصرف نسل جدید از کشورهای اروپایی همچون آلمان، انگلستان، اسپانیا و ایتالیا تامین و وارد کشور می‌شود.

«سید مهدی حسینی یزدی» امروز (شنبه) درباره وضعیت سموم وارداتی به ایران، افزود: از سموم وارداتی ۷۵ درصد سموم تکنیکال و ۲۵ درصد سموم آماده مصرف نسل جدید هستند که طبق استانداردهای جهانی تامین و وارد میشوند.

وی بیانداشت: اکنون اکثر سموم تکنیکال مصرفی جهان در هند و چین تولید و عرضه میشود و ایران از تهیه و خرید آن مستثنی نیست، اما بخش عمده سموم آماده مصرف نسل جدید از کشورهای اروپایی همچون آلمان، انگلستان، اسپانیا و ایتالیا تامین و وارد کشور میشود.

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود با بیان اینکه مصرف سموم کشور ۳۰ هزار تن در سال است که ایران یکی از کمترین مصرفکنندگان آن است، اظهار داشت: کشاورز برای تولید محصول سالم و کیفی برای کود، سم و بذر باکیفیت هزینه میکند، اما به دلیل خشکسالیهای پی در پی تولیدکنندگان ما نیازمند حمایتهای دولتی در این بخش هستند تا سم و کود سالم به دستشان برسد.

وی اضافهکرد: اکنون علاوه بر افزایش قیمت جهانی سموم در جهان، در کشور ما ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و افزایش عوارض گمرکی ناشی از ارز نیمایی به کشاورزان و تولیدکنندگان تحمیل میشود که از محل مالیات بر ارزش افزوده ۱۳ درصد و از عوارض گمرکی بین چهار تا پنج برابر افزایش قیمت سموم را در پی دارد که میتواند که در کاهش بیشتر مصرف سموم تاثیرگذار باشد.

حسینی یزدی با بیان اینکه کاهش مصرف سم در کشور میتواند در کاهش تولیدات اثرگذار باشد، افزود: کشاورزان ما باید بدانند که از مصرف سموم تقلبی، غیرمجاز، پرخطر و تاریخ مصرف گذشته استفاده نکنند و در عین حال برای سلامت تولیدات خود از سموم مجاز و کمخطر بهره ببرند.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزان ما باید نسبت به رعایت دوره کارنس سموم آگاهی لازم را پیدا کنند، گفت: رعایت دوره کارنس برای تولیدات کشاورزی از اهمیت ویژهای برخوردار است که این مهم به ترویج و آموزش کشاورزان توسط دستگاههای دولتی برمیگردد.

این مقام صنفی درباره سلامت سموم تکنیکال و آماده مصرف وارداتی، خاطرنشانکرد: سموم وارداتی بهدلیل نمونهبرداری و آزمایشات متعدد با تاییدیه و گواهی وارد کشور میشوند، بنابراین از سلامت لازم برخوردارند و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات