قیمت پایه 18 اردیبهشت ماه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایهی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 1400/02/18 اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 1400/02/18

برچسب ها:
مطالب مرتبط
همه ارز صنعت پتروشیمی به کشور باز می‌گر‌دد
مشاهده نظرات