جنگ اوکراین و تاثیر آن بر بازار جهانی مقاطع

جنگ اوکراین موجب شده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان میلگرد در گزارش ماهانه اخیر خود وضعیت بازار جهانی میلگرد را پرنوسان و بی ثبات برآورد کنند.

به گزارش ارانیکو و به نقل از کالاخبر، جنگ اوکراین موجب شده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان میلگرد در گزارش ماهانه اخیر خود وضعیت بازار جهانی میلگرد را پرنوسان و بی ثبات برآورد کنند. البته چشمانداز بازار هنوز در برخی مناطق خوب و قابل قبول است. در برخی بازارها مازاد عرضه نیز به چشم میخورد.

به گزارش کالاخبر به نقل از فولاد ایران، هزینه بالای انرژی بر تولیدات صنایع به ویژه در اروپا اثر منفی داشته است. نرخ بالای تورم نیز عامل دیگر اثر گذار بر مصرف بوده است. جنگ اوکراین و ابهامات بازارهای جهانی اجازه عادی شدن وضعیت بازار ها را نمی دهد.

از طرفی چین هم درگیر شیوع کرونا بوده که بر بازار جهانی مواد اولیه اثرات منفی داشته است ولی همه منتظر مثبت شدن شرایط بازارهای مقاطع دنیا پس از کاهش این محدودیتها هستند و به آینده امیدوارند.

مشاهده نظرات