قیمت پایه 12 تیرماه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایهی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 1401/04/12 اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 1401/04/12

برچسب ها:
مشاهده نظرات