انتشار بیش از ۴ تریلیون یوان اوراق قرضه

چین بیش از ۴.۰۲ تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی محلی در نیمه اول سال منتشر کرده است.

به نقل از چاینا، دادههای وزارت دارایی چین نشان میدهد که دولتهای محلی چین بیش از ۴.۰۲ تریلیون یوان (حدود ۵۹۶.۱۱ میلیارد دلار آمریکا) اوراق قرضه در نیمه اول سال جاری منتشر کردهاند.

دادهها حاکی از آن است که از مجموع، انتشار اوراق قرضه عمومی ۶۱۴.۸ میلیارد یوان بوده، در حالی که انتشار اوراق خاص در این دوره نزدیک به ۳.۴۱ تریلیون یوان ثبت شده است.

به گفته این وزارتخانه، این اوراق با میانگین مدت انتشار ۱۴.۱ سال و متوسط نرخ سود ۳.۰۸ درصد در دوره ژانویه تا ژوئن منتشر شده است.

تنها در ماه ژوئن، این کشور ۱.۵۸ تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی محلی منتشر کرد.

این وزارتخانه اظهار کرد: در پایان ماه گذشته، بدهی معوق دولت محلی چین در حدود ۳۴.۷۵ تریلیون یوان در محدوده رسمی امسال بود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات