زمانی در صنعت کفش و نساجی مطرح بودیم، ولی حالا؟

یک کارشناس حوزه کار می گوید: باید به تولید و اشتغال مولد در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری روی بیاوریم و کارخانه‌های صنعتی خود را به معنای واقعی احیا کنیم. احیای کارخانه فقط باز کردن درهای آن نیست، بلکه باید تحول جدی رخ دهد و تجهیزات و تکنولوژی قدیمی آن به روز شود.

ولی الله صالحی از بخش گردشگری و کشاورزی به عنوان بخشهای دارای اشتغال و ارزش افزوده بالا یاد کرد و گفت: ما باید به تولید و اشتغال مولد روی بیاوریم و خوشبختانه بستر آن را در بخشهای کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات داریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کشورها منبع درآمدشان از راه گردشگری است و زیرساختهای توسعه گردشگری را فراهم کردهاند، ولی متاسفانه ما در این بخش ضعیف عمل کردهایم در حالی که اقلیم چهارفصل و متنوعی داریم که میتواند ظرفیتهای اشتغال بسیاری را فعال کند.

این کارشناس حوزه کار با تاکید بر لزوم حرکت به سمت کشاورزی مدرن، اظهار کرد: زمانی که جنگ اوکراین و روسیه رخ داد کسی نمی دانست که اوکراین بخش اعظمی از محصولات کشاورزی و غلات استراتژیک جهان را تامین می کند ما هنوز در بخش کشاورزی مثل دیگر کشورها ورود نکردهایم و از ظرفیتهای آن بهره نبردهایم اگر به سمت کشاورزی مدرن پیش میرفتیم و تجهیزات و سیستمهای جدید را به کار میگرفتیم قطعا امروز بخش کشاورزی ما به پیشرفت چشمگیری می رسید.

صالحی تصریح کرد: خوشبختانه فضا و بستر توسعه کشاورزی در کشور مهیا است و باید از این ظرفیت برای اشتغال و تولید مولد استفاده کنیم.

این کارشناس حوزه کار بخش صنعت را از دیگر بخشهای دارای اشتغالزایی بالا دانست و گفت: زمانی در صنعت نساجی و کفش مطرح بودیم، ولی امروز کارخانههای نساجی، کفش ملی و ارج کجا هستند؟ ما در بخش لوازم خانگی هم می توانیم صادرکننده باشیم و بازارهای خارجی را در اختیار بگیریم به شرط آنکه زیرساختها را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کارخانهای که کلی بدهی دارد و تکنولوژی آن عقب مانده است و ناچار است محصولاتش را به داخل ترزیق کند در حالی که مشتری چندانی ندارد نمیتواند دوام بیاورد، احیای کارخانه فقط باز کردن درهای آن نیست بلکه باید تحول جدی رخ دهد و ابزار و تجهیزات و تکنولوژی به روز وارد آن شود.

صالحی افزود: متاسفانه به دلیل تحریمهای بیرونی و کرونا که اخیرا با آن مواجه شدیم بسیاری از بخشها از جمله صنعت دچار آسیب شد ولی اگر بسترها فراهم شود و در این شرایط دولت خودش ورود و سرمایهگذاری کند، بهتر است.

این کارشناس گفت: در حال حاضر بخش تعاونی به آن معنا در کشور شکل نگرفته و بخش خصوصی واقعی و متشکلی هم نداریم چون بیشتر کارها دولتی است. اما اگر بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد و سرمایه بیاورد و تعاونیها تقویت شوند، به تدریج میتوان کارها را به بخش خصوصی و تعاونی سپرد و مردم را برای سرمایهگذاری تشویق کرد.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد اشتغال مولد توسط دولت، تصریح کرد: با توجه به نیروهای تحصیلکرده فراوانی که در کشور داریم باید از ظرفیت و ایدههای آنها به نحو شایسته استفاده کنیم، از طرفی بسیاری از کارخانهها با تکنولوژی قدیمی و فرسوده کار میکنند که باید به روز شوند تا تولید مولد داشته باشیم، لذا در شرایط حاضر دولت باید به بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنعت ورود کند تا به تدریج که زیرساختهای قوی ایجاد شد و بخش خصوصی واقعی شکل گرفت، تصدیگری ها به بخش های خصوصی و غیردولتی واگذار شود.

منبع: ایسنا
مطالب مرتبط
افزایش چشمگیر صادرات محصولات کشاورزی اوکراین
مشاهده نظرات