پیش‌بینی رشد 20 درصدی تولید پنبه در کشور

مجری طرح پنبه پیش‌بینی کرد: حدود ۳۰۰ هزار تن وش پنبه در سالی جاری برداشت شود و این در حالی است که میزان برداشت در سال گذشته 250 هزار تن بوده و رشد 20 درصدی را نشان می‌دهد.

ابراهیم هزارجریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی از کاهش ۱۵ درصدی واردات پنبه در ۵ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: پنبهکاران نگران واردات بیرویه هستند درحالیکه این موضوع کنترلشده است و آن را رصد میکنیم.

وی با اشاره به فصل برداشت پنبه یادآور شد: پیشبینی میکنیم حدود ۳۰۰ هزار تن وش پنبه در سالی جاری برداشت شود و این در حالی است که میزان برداشت در سال گذشته 250 هزار تن بوده و رشد 20 درصدی را نشان میدهد.

هزارجریبی با اشاره به خرید بالاتر از خرید تضمینی در بازار این محصول، یادآور شد: در صورت نیاز دولت به این مهم برای خرید ورود پیدا خواهد کرد.

وی بابیان اینکه برداشت بهتازگی در استان گلستان و قسمتی از خراسان رضوی آغازشده است، گفت: معمولاً برداشته تا اواسط زمستان ادامه دارد.

هزارجریبی با اشاره به اینکه برداشت بهتازگی در گلستان و قسمتی از خراسان رضوی آغازشده است، تصریح کرد: معمولاً برداشت تا اواسط زمستان ادامه دارد.

به گفته مجری طرح پنیه وزارت جهاد کشاورزی، میزان عملکرد در واحد سطح محصول پنیه در سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار بوده امسال پیشبینی میکنیم این میزان به 2 هزار و 700 کیلوگرم در هر هکتار برسد.

وی همچنین تامین بذر یارانهای را از دیگر عوامل افزایش تولید محصول پنبه عنوان کرد و افزود: بذرهای دلینته داخلی پنبه 2.5 برابر بیش از سال گذشته تأمین و با نصف قیمت در اختیار کشاورزان قرارگرفته و مابقی بذر مورد نیاز استاندارد نیز از طریق واردات تأمین شده است.

هزارجریبی کاهش قیمت ۴۵ درصدی کودهای پایه را از دلایل دیگر افزایش تولید عنوان کرد و یادآور شد: بهاندازه کافی هورمونهای تنظیمکننده رشد پنبه تأمین و در اختیار کشاورزان قرارگرفته است؛ هورمونهای برگریز پنبه نیز در حال تامین شده که برای برداشت مکانیزه و دستی قابلاستفاده است.

وی بابیان حدود ۳۰ درصد کشت پنبه توسط بخش خصوصی و با کشت قراردادی انجام میشود، گفت: بخش خصوصی ازجمله صنایع نساجی، کارخانجات پنبهپاککنی، تعاونیهای تولید و سایر فعالان عرصه پنبه کشت قراردادی این محصول را انجام میدهند و قسمتی از نهادهها و مساعدتهای مالی (امکانات کشت) توسط مجریان که کشت قراردادی در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.

هزارجریبی همچنین از ایجاد ۱۰۰ سایت الگویی ترویجی پنبه و برگزاری دورههای آموزشی برای بهرهبرداران، کشاورزان و کارشناسان با هماهنگی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی خبر داد و گفت: آفات پنبه نیز با همکاری سازمان حفظ نباتات مورد پایش قرارگرفته است.

وی با اشاره به اینکه معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پنبه را جز 8 محصول مورد حمایت این وزارتخانه اعلام کرده است، یادآور شد: برای سال زراعی جدید نیز تسهیلات یارانه دار برای تأمین کمباین پنبه، تجهیز، نوسازی کارخانهها پنبهپاککنی و کارخانجات تولید بذر تصویب و در صورت تأمین اعتبار پرداخت میشود.

وی در پایان گفت: در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی نیز مقررشده به کشاورزان نو ورود پنبهکار مشوقهای تشویقی اختصاص یابد.

منبع: صدا و سیما
مشاهده نظرات