فرمول محاسبه نرخ واقعی دلار را ببینید/ پیش‌بینی رییس اسبق کانون صرافان از قیمت ارز

عضو هیت موسس کانون صرافان درباره قیمت دلار در بازار تهران توضیح داد.

درباره وضعیت بازار ارز و پیشبینی آتی قیمت دلار گفت: پیشبینیها معمولا بر اساس دادههای عقلی صورت میگیرد. برای مثال، برای به دست آوردن نرخ ارز روش این است که نرخ پایهای را در نظر میگیریم و تفاضل نرخ تورم در کشورمان با کشورهای حوزه آن ارز را به نرخ پایه اضافه میکنیم.

وی افزود: از نظر اقتصادی این نرخ، ارزش حقیقی و ذاتی آن ارز تلقی میشود، ولی همیشه واقعیتها با حقیقتها مطابقت نمیکند. برای نمونه، نرخ دلار سال گذشته در این ایام حدود ۲۸ هزار تومان بوده و براساس فرمولی که عرض کردم، با توجه به نرخ تورم در ایران و تفاوت چشمگیری که با نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار داشته، میباید به طور منظم افزایش مییافته و با یک شیب ملایم و بدون تلاطم و نوسان هم اکنون به حدود ۳۹ هزار تومان میرسیده، ولی اتفاقی که افتاده چه بوده؟

این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: در اثر خبرهای مثبت و منفی که از وضعیت روابط سیاسی کشور با دیگر کشورها میرسیده، افکارعمومی به خوشبینی یا بدبینی بیش از حد دچار میشدند و خوشبینی مردم باعث میشده خریداران ارز دست نگه دارند و علاقمندان به تومان زیاد شوند، و برعکس این هم در زمان یاس و بدبینی به ایجاد روابط حسنه با کشورهای دیگر اتفاق میافتد.

سمیعی عنوان کرد: در این زمان که اخبار خوب و بد و راست و دروغ به سرعت برق و باد به سمع مردم میرسد، خبرهای ساختگی و نیمهساختگی هم توسط دوست و دشمن پخش میشود و این به نوسانگیران این امکان را میدهد که با استفاده از خبرهای واقعی یا ساختگی جوسازی بیشتری کرده و ماهیهای خود را از این آب گل آلود صید کنند.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات