ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی به ۹۰ میلیون تن در سال رسید

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی ایران در حال حاضر معادل یک میلیون بشکه نفت خام در روز از منابع هیدروکربوری را به مواد ارزشمند پتروشیمی تبدیل می‌کند و ظرفیت اسمی تولید در ۶۸ مجتمع به مرز ۹۰ میلیون تن در سال رسیده است.

مرتضی شاهمیرزایی امروز در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست، با اشاره به وضعیت پلیمرها و طرحهای پلیمری، در ایران اظهار کرد: پلیمرها ارزشمندترین تولیدات صنعت پتروشیمی هستند و در حال حاضر حدود ۹ میلیون تن پلیمر در پتروشیمی تولید میشود و تا پایان برنامه هفتم توسعه ۲۰ میلیون تن خواهد رسید. تعداد پنج محصول پلیمری به سبد محصولات اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به خوراکهای بین مجتمعی و لزوم تکمیل زنجیره ارزش گفت: در حال حاضر وجود تعداد قابل توجهی محصول نیمه خام و خصوصاً متانول بهترین فرصت جهت توسعه زنجیره ارزش هستند و لازم است همه شرکتها و هلدینگهای پتروشیمی یا راساً نسبت به استفاده از آن در زنجیره ارزش اقدام کنند و یا در اختیار متقاضیان قرار دهند و در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نقش هماهنگکننده و تسهیلگر را دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه عمودی زنجیره ارزش و تکمیل خلأهای موجود در آن مطابق نیازهای بازار و توانمندیهای داخلی و گسترش صنایع تکمیلی از اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در راستای بازارسازی و اشتغالزایی است. برای توسعه زنجیره ارزش باید علاوه بر سرمایهگذاران و صنایع بزرگ از سرمایهگذاران و صنایع کوچک نیز حمایت کرد.

وی درباره طرحهای ملی خودکفایی در زنجیره محصولات که به هلدینگها ابلاغ شده است، گفت: در راستای پوشش خلأهای زنجیره تأمین و افزایش تابآوری صنایع تکمیلی و خرد، بستههای سرمایهگذاری کوچکی برای صنعت پتروشیمی طراحی و به عنوان فرصتهای سرمایهگذاری به هلدینگها معرفی شدهاند. اجرای این بستهها منجر به خودکفایی در ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی خواهد شد.

شاهمیرزایی با بیان اینکه مجموع تأمین مالی ارزی صنعت پتروشیمی ایران جهت احداث طرح ها و مجتمع های پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۹۹ از منابع داخلی و خارجی معادل ۸۲ میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: تسریع در فرآیند تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و توسعه پاییندست آن نیازمند سرمایهگذاران خرد و کلان و داخلی و خارجی است تا ارز و ریال طرحهای کوچک و بزرگ را به فراخور تأمین کنند.

او با بیان اینکه هلدینگها و مجتمعها باید برای حفظ بقای خود حدود ۸۰ درصد سودشان را در توسعه همین صنعت و زنجیره ارزش به کار ببرند، گفت: به منظور حفظ پایداری اقتصادی و افزایش تابآوری بنگاهی در تلاطمهای قیمتهای جهانی و بروز و ظهور فناوریهای نوین، ضروی است تا هلدینگها و مجتمعها رویکردی در پیش گیرند تا با تکمیل زنجیره ارزش محصولات خود به سمت تنوع محصولی و تقویت صنایع پاییندستی بپردازند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر سفارش گذاری و استفاده از کالاهای ایرانی، گفت: رویکرد توسعه کیفی همزمان با توسعه کمی، می تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنعت، طیف متنوعی از محصولات مورد نیاز صنایع مختلف کشور را تولید نماید. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز با تأکید بر ماده (۱۰) « قانون جهش تولید دانشبنیان» سعی بر تشویق مجتمع ها و طرحهای پتروشیمی در راستای استفاده از محصولات دانش بنیان ساخت بار اول را دارد تا ضمن اجرایی نمودن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، پایداری توسعه را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت بومی سازی کاتالیستها، گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در راستای اجرای سیاستهای کلان و نقشآفرینیِ دانش و فناوری پیشرفته در همهی عرصههای تولید صنعت پتروشیمی به منظور توسعه دانش فنی، کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابتپذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمامشده محصولات در داخل قراردادهایی را به امضاء رسانده است.

شاهمیرزایی با اشاره به امضاء ۲۳ قرارداد و تفاهمنامه همکاری در حوزه تولید دانشهای فنی، کاتالیستها و مواد شیمیایی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، گفت: ایران از لحاظ دستیابی به ارائه خدمات فنی و ساخت کالا و تجهیزات به مرحله صادرات رسیده که در تعاملات اخیر با کشور روسیه نیز بیش از پیش تجلی یافته است.

وی با بیان اینکه گسترش صنایع پشتیبان صنعت پتروشیمی قاعدتاً نیاز به افزایش تعاملات فنی با سایر شرکتها و کشورها دارد تا قدرت مانور شرکتهای ایرانی را افزایش دهد و در این راستا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران قطعاً نقش تسهیلگری خود را ایفا خواهد کرد، گفت: شرکتهای خارجی نیز با توجه به توانمندیهای داخلی و مزیت خوراکهای بالادستی و میاندستی ایران میتوانند از فرصت کسب سود از طریق سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران بهرهمند شوند. بازار تأمین کالا، خدمات و تجهیزات صنعت پتروشیمی سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار است و این صنعت طی ۱۰ سال آینده به ۷۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه اقدامات متعددی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در راستای شناسایی و انعقاد قرارداد همکاری با شرکت های دانش بنیان انجام شده است که از آن جمله میتوان به احصاء نیازمندیهای مجتمعها و طرحهای صنعت پتروشیمی و شناسایی توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان و به همرسانی عرضه و تقاضای تعداد ۱۰۷ شرکت دانش بنیان شناسایی شده در سال ۱۴۰۰ و ۲۳۴ شرکت دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ در حوزه اجرا و ساخت تجهیزات داخل اشاره کرد، گفت: در این راستا دستگاه دیپلماسی کشور فعال بوده و هیأتهای کارشناسی و مدیریتی صنعت پتروشیمی نیز در تمامی سفرهای خارجی خود این مهم را در دستور کار دارند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در کنار ایجاد ۱۲۴ هزار اشتغال مستقیم در چشم انداز توسعه موجبات شکلگیری صدها بنگاه کوچک و متوسط شده است، اظهار کرد: مطابق بررسیها، به ازای هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی عرضه شده به صنایع پایین دست صنعت پتروشیمی، پتانسیل ایجاد ۱۷۰ هزار شغل وجود دارد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران حداکثر تلاش خود را برای تابآوری زنجیره تأمین مواد اولیه از طریق ابزارهای مختلف به ویژه ابزارهای مدیریت توسعه صنایع پاییندستی خواهد کرد.

منبع: ایسنا
مطالب مرتبط
قیمت پایه 27 شهریورماه محصولات پتروشیمیایی
افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه نخست ۱۴۰۱
کاهش ۴۴ درصدی آلایندگی صنعت پتروشیمی
مشاهده نظرات