گزارش هفتگی بازارهای فولاد جهانی

گزارش هفتگی بازارهای فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش ارانیکو و به نقل از کالاخبر، در هفتهای که گذشت در بازار سنگ آهن وارداتی در چین متوسط قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد از ۹۹ دلار هفته قبل تا حدود ۹۶ دلار هم کاهش یافت ولی تا پایان هفته با رشد بازار فیوچرز به ۹۸.۵ دلار هر تن سی اف آر بهبود داشت. افزایش قیمت محصولات فولادی در چین با افزایش امید به بهبود تقاضا موجب رشد بازار سنگ آهن شد. برخی امیدوارند ساخت و ساز در چین در کوتاه مدت بهبودهایی خواهد داشت.

قراضه

هفته گذشته در بازار واردات قراضه در ترکیه فعالیت زیادی دیده نشد و قیمت در حدود ۳۵۰ دلار هر تن سی اف آر باقی ماند. البته قیمت مورد نظر فروشندههای امریکایی به ۳۷۰ دلار رسیده و اروپاییها به دنبال ۳۶۰ تا ۳۶۵ دلار هر تن سی اف آر هستند.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز ۵ دلار افت داشت و ۳۳۸ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۵ دلار افت داشته ۳۸۵ هر تن سی اف آر شنیده شد.

بیلت

هفته گذشته میلادی متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس کمتر از ۵ دلار افت داشت و ۵۱۰ دلار هر تن فوب ثبت شد. در بازار واردات چین بیلت از ۴۷۵ دلار به ۴۹۵ تا ۵۰۳ دلار هر تن سی اف آر رسید. بیلت در بازار داخلی چین نیز ۳ دلار رشد داشت و ۵۱۳ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت ۵۳۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که تا ۱۸ دلار افت قیمت هفتگی داشت. بیلت وارداتی از روسیه در ترکیه از ۵۷۵ تا ۵۸۰ دلار به ۵۶۰ تا ۵۶۵ دلار هر تن سی اف آر رسید. بیلت صادراتی ایران نیز به گزارش متال اکسپرت ۴۵۵ تا ۴۶۰ دلار هر تن فوب شنیده شد در حالی که هفته قبل ۴۵۰ تا ۴۶۰ دلار هر تن فوب بود.

مقاطع

هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی از ۵۷۹ دلار به ۵۷۳ دلار هر تن فوب کاهش داشت. میلگرد صادراتی ترکیه ۵ دلار رشد داشت و به ۶۷۵ دلار هر تن فوب رسید. میلگرد در بازار داخلی ترکیه نیز تا ۱۳ دلار بهبود داشت و ۶۹۸ دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد. همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد در ۹۹۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۱۵ یورو افت داشت و به ۹۶۰ یورو هر تن درب کارخانه رسید.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی سی آی اس ۲۰ دلار بالا رفت و ۵۶۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه شنیده شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز ۵۸۴ دلار هر تن فوب شنیده شد که ۲ دلار رشد داشت.

در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم تا ۵ یورو افت داشت و ۷۳۵ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی آمریکا هم ورق گرم در ۸۰۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند.

مطالب مرتبط
تولید فولاد افزایش یافت/ افت قابل توجه در صادرات
مشاهده نظرات