در جلسه شورای اقتصاد؛

مخبر: چالش‌ها و ناترازی‌ها با استفاده بهینه از دارایی‌های کشور رفع شود

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید برنامه هفتم توسعه کشور تحول آفرین بوده و حسن استفاده از دارایی‌های کشور که امری مهم و ضروری است در این برنامه مشهود باشد طوری که بتوانیم بخشی از چالش‌ها و ناترازی‌ها را با استفاده از دارایی‌های کشور رفع کنیم.

محمد مخبر روز یکشنبه در جلسه شورای اقتصاد بر لزوم توجه به پیشرانهای اقتصاد در برنامه هفتم توسعه کشور تأکید کرد و گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از حوزههای پیشران اقتصاد است که بخش زیادی از آینده اقتصاد دنیا را شامل خواهد شد و ضرورت دارد در برنامه ریزیها و به طور ویژه در برنامههای توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد و یکی از سرفصل های اصلی باشد.

معاون اول رییس جمهور همچنین تصریح کرد: باید برنامه هفتم توسعه کشور برنامهای تحول آفرین بوده و حسن استفاده از داراییهای کشور که امری مهم و ضروری است در این برنامه مشهود باشد طوری که بتوانیم بخشی از چالشها و ناترازیها را با استفاده از داراییهای کشور رفع کنیم.

مخبر بر اهمیت توجه به انرژیهای تجدید پذیر در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید و خاطرنشان کرد: نیازمند ایجاد تحول اساسی هم در بخش سرمایه گذاری و هم در بخش صرفه جویی منابع گاز کشور هستیم که تحقق این موضوعات با سرمایه گذاری برای توسعه میادین و افزایش تولید و همزمان صرفه جویی در مصرف گاز از طریق توجه به انرژیهای تجدید پذیر امکان پذیر خواهد بود.

در این جلسه که رییس دفتر رییس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، خط مشیها و چارچوب کلی برنامه هفتم توسعه کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست همچنین معاون سازمان برنامه و بودجه گزارشی از جلسات برگزار شده برای تدوین رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور ارائه کرد و گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، اولویت ها بر پایه سیاست های کلی برنامه هفتم تعیین شده و اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی کشور توأم با عدالت است.

در این جلسه با کلیات بخشنامه خط مشیها و چارچوب کلی برنامه هفتم توسعه کشور موافقت و مقرر شد در جلسهای متشکل از دستگاههای مربوطه، این بخشنامه بازنگری و با نگاهی تحولآفرین اصلاح شود. سرمایه گذاری طرح ساخت خط لوله انتقال فرآورده رفسنجان، بیرجند، مشهد (خط لوله تابش) نیز از درخواستهای وزارت نفت در این نشست بود که به تصویب رسید.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات