۶۰ لیتر سهمیه بنزین آذرماه امشب شارژ می‌شود

۶۰ لیتر سهمیه بنزین آذرماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت صفر بامداد سه‌شنبه‌ (یکم آذرماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

در نهمینماه سال ۱۴۰۱، میزان ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارتهای هوشمند سوخت شخصی واریز خواهد شد، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز میشود.

طرح فعلی سهمیهبندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبانماه سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسائل نقلیه بنزینسوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارتهای هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلتها ابتدا شش ماه بود که به دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلامشده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در اطلاعیهای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلتها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارتهای هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات