وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

بهره‌برداری از پارک لجستیک صادرات محصولات کشاورزی به‌زودی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اهمیت زیرساخت‌های حمل و نقلی در صادرات محصولات کشاورزی، در آینده نزدیک پارک لجستیک کشاورزی ایران به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش روز دوشنبه از وزارت جهاد کشاورزی، « سید جواد ساداتی نژاد» صبح امروز در جلسه قرارگاه تامین مالی و سرمایهگذاری بخش کشاورزی که با حضور معاونین، روسای سازمانها و مسوولان ذیربط برگزار شد افزود: تقویت زیرساختهای حمل و نقل بخش کشاورزی در راستای تسهیل صادرات و واردات بخش کشاورزی الزامی است.

وزیر جهاد کشاورزی به برنامهریزیهای وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کانتینرهای یخچالدار مورد نیاز صادرکنندگان محصولات کشاورزی اشاره کرد.

ساداتی نژاد تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی تمام امکانات خود برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی را بکار خواهد گرفت، زیرا ایران ظرفیت تبدیل شدن به پایانه صادرات محصولات منطقه را دارد.

پارک لجستیک؛ به طور عمومی پارکهای لجستیکی شامل فضای انبار و خدمات، حملونقل و خدمات توزیع کارآمد است. این پارکها در مقیاس وسیعی توسط سازمانها راهاندازی میشوند که به نوبه خود شامل انبارهایی هستند که توسط چندین اپراتور انبار مختلف اداره میشوند و خدمات متنوعی را به هزاران مشتری ارائه میدهند.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات