قیمت سنگ آهن صعودی شد

قیمت سنگ آهن روز گذشته به دلیل اقدامات چین در حمایت بیشتر از شرکت‌های ساختمانی افزایش یافت.

به گزارش ارانیکو و به نقل از کالاخبر از فولاد ایران،چین به شرکتهای ساختمانی فهرستشده در بورس اوراق بهادار هنگکنگ و بورسهای چین اجازه داده تا سهام بیشتری را برای به دست آوردن داراییهای مستغلات، پر کردن سرمایه در گردش، یا بازپرداخت بدهیها بفروشند و چنین ممنوعیت هایی برای تامین مالی مجدد را لغو کرده است.

این جدیدترین اقدامات چین برای تقویت بخش مسکن بوده که میزان قابل توجهی از تقاضای فولاد چین را به خود اختصاص میدهد. چنین اقداماتی در کنار سایر حمایت های اخیر بانکی محیط مناسبی برای تامین مالی شرکتهای ساختمانی فراهم نموده است.

آخرین متوسط قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد متال بولتن روز گذشته ۲.۸ درصد رشد داشت و به ۱۰۱.۶ دلار هر تن سی اف آر چین رسید. در بورس دالیان نیز قرارداد سنگ آهن ژانویه ۲.۳ درصد بالا رفت و ۱۰۷.۴۵ دلار هر تن ثبت شد. ماه جاری رشد قیمت ۲۵ درصدی در قراردادهای سنگآهن بورس دالیان مشاهده شده است.

در مجموع نباید فراموش کرد داستان محدودیت های کرونایی چین نیز ادامه دارد باید دید این اقدامات حمایتی موفق می شوند اثرات منفی گسترش مجدد کووید در چین را کمرنگ کنند یا همچون گذشته فقط تاثیرات مثبت موقتی بر بازار خواهند داشت.

تظاهرات علیه سیاست کووید صفر در آخر هفته گذشته در چندین شهر چین برگزار شد و تحلیلگران میگویند که این تظاهرات بزرگترین تظاهرات از سال ۱۹۸۹ تاکنون بوده است.

از طرف دیگر سوالی که برای بازار پیش میآید این است که آیا تلاش برای تحریک بخش ساخت و ساز و مسکن و زیرساختها جهت افزایش تقاضای فولاد کافی خواهد بود یا اینکه کندی رشد اقتصاد جهانی و افزایش آمار کرونا تقاضای بخشهای تولیدی را کاهش می دهد.

مشاهده نظرات