قیمت پوشاک نسبت به سال قبل ارزان‌تر است

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک گفت: اکنون که در حراج پوشاک به سر می‌بریم، قیمت نسبت به سال قبل ارزان‌تر است.

افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک با اشاره به آخرین وضعیت لباس شب عید گفت: با توجه به وضعیت موجود، بازار آمادگی اشب عید نرمال را ندارد.

افتخاری گفت: اگر میزان تقاضا به مدت مشابه سال گذشته برگردد، باز با این مسئله مواجه هستیم که بسیاری از فروشگاهها کالاها را به قیمت وحتی کمتر از قیمت تمام شده عرضه میکنند. از طرف دیگر، بازار به لحاظ میزان تولیدی که تولیدکنندگان امسال برای شب عید در نظر گرفتهاند، اصلا هیچ ربطی به سال گذشته ندارد و تولید بسیار کم شده است.

افتخاری اضافه کرد:در حال حاضر که در حراج پوشاک به سر میبریم، کالاها از قیمت سال گذشته ارزانتر است. برای همین به نظر من اگر به طور کلی بسنجیم با توجه به افزایش هزینهها، تورم در بخش پوشاک عجیب و غریب نبوده است.

مشاهده نظرات