یک پژوهش از ۶ راهبرد توسعه صنایع پوشاک و نساجی گزارش داد

فرمول توسعه صنعت نساجی

نساجی و پوشاک از مهم‌ترین صنایعی است که در زندگی روزمره و در تمام سطوح جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد و عمده کشورهای صنعتی در سطح جهان این صنعت را به‌‌‌عنوان یکی از راهبردهای صنعتی‌‌‌شدن مورد حمایت و پشتیبانی قرار داده‌‌‌اند. تقاضای بالای محصولات، توان قابل‌توجه در اشتغال‌زایی و نیاز محدود به سرمایه،‌‌‌ این صنعت را به یکی از صنایع جذاب و ممتاز برای رشد و توسعه در جوامع مختلف تبدیل کرده است.