علت ریزش قیمت دلار چیست؟/ کاهش تا کجا ادامه دارد؟

ظرف دو هفته قیمت دلار ۱۶ هزار تومان ریخت. اما علت کاهش قیمت دلار چیست و آیا این ریزش ادامه دارد؟

هفته دوم اسفند قیمت دلار به قله قیمتی خود رسید و رکورد بیسابقهای را ثبت کرد. اما این افزایش قیمت چندان پایدار نبود و از همان روز، کاهش قیمت دلار آغاز شد و از روز گذشته شدت گرفت.

آخرین گزارشها نشان میدهد که قیمت دلار امروز ۲۱ اسفند ماه در بازار آزاد در محدوده ۴۴ هزار تومان در نوسان است. قیمت دلار از هفتم اسفند ماه تا امروز ۱۶ هزار تومان و از روز گذشته تا کنون حدود ۵ تا ۶ هزار تومان کاهش داشته است.

روند کاهش قیمت دلار با سفر رئیس آژانس انرژی اتمی به ایران آغاز شد. اما گزارش مثبت رافائل گروسی فقط توانست دلار را تا ۵۰ هزار تومان کاهش دهد و دلار برای ریزش بیشتر مقاومت کرد.

اما از عصر جمعه خبر توافق ایران و عربستان عاملی شد برای ریزش شدیدتر قیمت دلار ظرف یک روز. به نحوی که قیمت دلار تنها ظرف چند ساعت حدود ۴ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

علت ریزش قیمت دلار چیست؟

اولین علت سفر رئیس سازمان انرژی اتمی به ایران بود. گروسی زمانی به ایران آمد که پرونده هستهای ایران وارد فاز تازهای شده بود و احتمال میرفت که در نشست شورای حکام قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر شود. چراکه اعلام شده بود ایران به اورانیوم غنی شده ۸۴ درصدی دست یافته و گروسی برای راستیآزمایی این ادعا به ایران آمد.

خروجی سفر گروسی به ایران مثبت بود و ایران و آژانس توافق جدیدی را ثبت کردند. جلسه شورای حکام هم بدون صدور قطعنامه جدید علیه ایران به پایان رسید. حالا آژانس در روزهای آتی مجددا به ایران سفر میکند تا برخی از موارد را با مقامات ایران چک کند.

مقامات ایران میگویند این سفر، گامی بلند در راستای رسیدن به توافق هستهای است اما به نظر میرسد که آمریکا چنین نظری ندارد چون در روز آخر نشست شورای حکام، آمریکا بیانیهای علیه ایران صادر و در آن غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم را محکوم کرد.

تاثیر توافق ایران و عربستان بر قیمت دلار

سفر گروسی قیمت دلار را در کانال ۵۰ هزار تومان نگه داشت و باعث ریزش بیشتر آن نشد. اما خبر توافق ایران و عربستان علت کاهش قیمت دلار بود.

توافقی که در پکن حاصل شد و به نظر میرسد تاثیر اقتصادی و سیاسی ویژهای برای هر دو کشور دارد. شاید اولین دستاورد توافق ایران و عربستان را بتوان ورود درهم به اقتصاد ایران دانست. آن هم در روزهایی که تحریمها روند ورود دلار را به ایران سخت کرده است. قیمت درهم تاثیر مستقیمی بر قیمت دلار میگذارد و عرضه گستردهتر درهم و کاهش قیمت آن میتواند منجر به کاهش قیمت دلار شود.

ایران و عربستان در پکن توافقی را امضا کردند که بر اساس آن، نمایندگان دو کشور توافق کردند ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارتخانهها و نمایندگیها را بازگشایی کنند.

این توافق در حالی حاصل شده است که به عقیده بخش عمده کارشناسان، موضوع تحریمها و کمرنگ شدن نقش ایران در مراودات جهانی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران اثرگذاری منفی داشته و این توافق میتواند تا حدودی به بهبود این موضوع کمک کند.

آیا ریزش قیمت دلار ادامه دارد؟

نظر کارشناسان در پاسخ به این سوال متفاوت است. برخی معتقدند که توافق جدید ایران و عربستان، میتواند مقدمه بازگشت به برجام هم باشد. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی میگوید: اخباری منتشر شده است که پس از این توافق، سهلگیریهایی در امارات نسبت به مراودات با بانکهای ایرانی بهوجود آمده که این موضوع میتواند خبر مثبتی باشد. با این حال به نظر نمیرسد در کوتاهمدت اتفاقی بیش از این بیفتد. مگر اینکه پیشرفتهای جدی در برجام رخ دهد و حتی از برجام هم فراتر برویم و با قدرتهای جهانی به یک توافق جامع، بلندمدت و پایدار برسیم. از سوی دیگر عربستان همیشه مانع بزرگی در مسیر احیای برجام بوده و اگر این مانع برداشته شود، احتمال اینکه ایران با سرعت خوبی به برجام بازگردد وجود دارد.

اگر چنین باشد احتمالا ریزش قیمت دلار میتواند ادامهدار باشد.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات