عبور فولاد مبارکه از تولید ۱۰ میلیون تن فولاد خام

فولاد مبارکه برای نخستین بار از تولید ۱۰ میلیون تن فولاد خام عبور و به رکوردی جدید دست پیدا کرد.

یاسر طیبنیا، مدیرعامل فولاد مبارکه، با بیان اینکه فولاد مبارکه توانسته است رکوردی جدید در تولید فولاد خام ثبت کند، گفت: عبور از ۱۰ میلیون تن تختال، ۱۰ روز مانده به پایان سال، با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حالی رخ داد که حدود یکمیلیون تن افت تولید ناشی از محدودیتهای برق و گاز را که در سال جاری بیشتر از سالهای قبل بود، پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: بهموازات رشد کمّی محصول، خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۱۲ درصدی تولید محصولات ویژه و تولید ۱۴ محصول جدید نیز بودیم.

طیبنیا اظهار کرد: جهادگران شرکت فولاد مبارکه، با وجود همه محدودیتهایی توانستند تا شامگاه روز جمعه ۱۹ اسفند و ۱۰ روز مانده به پایان سالجاری، ۱۰ میلیون و ۱۶ هزار تن فولاد خام تولید کنند.

منبع: میزان
مطالب مرتبط
روند افزایشی صادرات فولاد در بهمن ماه
مشاهده نظرات