سناریو احتمالی بازار مسکن در آینده/ بازار مسکن بدون قیمت شد؟

یک کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: تنها راه برای پیشگیری از جهش دوباره قیمت ملک کنترل تورم انتظاری در جامعه از طریق تغییر سیاست‌های پولی و مالی است.

مهدی سلطانمحمدی افزود: زمانی که تورم انتظاری بالا میرود، قیمت ملک بالا میرود، چراکه به تجربه مردم دیدهاند که ملک سپر محافظی برای داراییها در قبال تورم ایجاد میکند و معمولا وقتی قیمت دلار بالا میرود و دلار افزایشی است ملک نیز خود را با آن منطبق میکند و در یک دهه گذشته همبستگی بالایی بین دلار و قیمت مسکن را شاهد بودیم.

به گفته وی، تنها راه برای پیشگیری از جهش دوباره قیمت ملک کنترل تورم انتظاری در جامعه از طریق تغییر سیاستهای پولی و مالی است.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کزد: در چنین شرایط تورمی معاملات سوداگرانه افزایش پیدا میکنند و صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه خود آن را وارد بازار ملک میکنند، بنابراین سوداگران بخشی از خریدارانی هستند که مصرفکننده اصلی نیستند اما قیمت بازار را شکل میدهند و افزایش قیمتهایی که رخ میدهد منعکس کننده وجود چنین تقاضایی است و اگر چنین تقاضایی وجود نداشت قیمتها به این شکل بالا نمیرفت.

سلطان محمدی در واکنش به این گفته که آیا بازار مسکن بدون قیمت شدهاست یا خیر؛ گفت: بازار ملک یک بازار همگن نیست و هر مسکنی با مسکن دیگر تفاوت دارد و قیمتها به صورت روزانه در مقابل چشم خریدارها وجود ندارد بلکه در نتیجه چانیزنیها بیرون میآید و قیمتهای انتظاری خریداران و فروشندگان یک دامنه نوسان شدید را تجربه میکند، به خصوص زمانی که تورم صعودی باشد.

وب خاطرنشان کرد: برخی خود را با قیمتهای امروز دلار هماهنگ میکنند و برخی با قیمتهای آینده خود را منطبق میکنند و در نتیجه تفاوتها در خرید و فروش ملک مشهود میشود.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات