عوامل موثر بر ماده‏‏‌اولیه خودروی ‏‏‌الکتریکی، تلفن‏‏‌همراه، رایانه و برق بررسی شد

واگرایی درآمد و تولید در صنعت مس

صنعت مس سهم عمده‌‌‌ای در اقتصاد جهانی دارد و مس چیزی بیش از یک فلز استخراج شده است که باعث ایجاد شغل و ارتقای سطح زندگی بالاتر می‌شود. به‌‌‌طوری که یک تن مس می‌تواند در ۴۰خودرو مورد استفاده قرار کند و ۱۰۰هزار تلفن همراه را تغذیه، ۴۰۰رایانه را راه‌‌‌اندازی و برق موردنیاز ۳۰خانه را تامین کند.

مشاهده نظرات