قیمت منطقی هرشانه تخم‌مرغ ۱۰۶ هزار تومان است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت منطقی هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده را ۱۰۶ تا ۱۰۷ هزار تومان اعلام کرد و گفت: توزیع با نرخ‌های بالاتر ۱۰۰ درصد گرانفروشی است.

آقای حمیدرضا کاشانی گفت: با توجه به وقفه کوتاه در صادرات، اکنون هرکیلو تخممرغ درب مرغداری ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ مصوب عرضه میشود که با بازگشت صادرات به روند عادی امیدواریم طی ۱۰ روز آینده به نرخ مصوب اعلامی برسیم.

به گفته او، از چهارشنبه هفته گذشته صادرات به روند عادی خود بازگشت و قرار است همانند قبل هفتهای ۱۵۰۰ تا ۲ هزارتن تخممرغ صادر شود.

کاشانی ادامه داد: روزانه ۳ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید میشود، در حالی که حداکثر نیاز کشور ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۳ هزار و ۴۰۰ تن است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: سیستم توزیع سنتی و دلالی موجب شده تا قیمت تخممرغ برای مصرفکننده بهرغم افت نرخ درب مرغداری تغییری نداشته باشد .

به گفته او، از سال گذشته ۲۰ درصد از ظرفیت زنجیرهها امر تامین و تولید تخممرغ را انجام میدهند که پیشبینی میشود تا پایان سال به ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد. همچنین با واگذاری کامل امر تامین و تولید به زنجیرهها و حذف واسطههای غیرضرور، افزایش یا کاهش قیمت درب مرغداری به طور کامل برای مصرفکننده ملموس خواهد بود.

کاشانی قیمت کنونی هرکیلو تخممرغ درب مرغداری را ۴۰ هزارتومان معادل شانهای ۸۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: اکنون قیمت منطقی هر شانه تخممرغ برای مصرفکننده ۱۰۶ تا ۱۰۷ هزارتومان است.

مطالب مرتبط
قیمت تخم‌مرغ کاهش یافت؛ مغازه‌ها نرخ مصوب را اجرایی می‌کنند
کاهش قیمت تخم‌مرغ در بازار/ تقاضای خرید در نیمه اول سال کم می‌شود
مشاهده نظرات