مدیریت ۲۰۰ میلیارد دلار از تجارت خارجی کشور بوسیله شبکه بانکی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت خارجی کشور را در دنیا کنترل می‌کند.

محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در چهاردهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای کشور، اظهار کرد: با توجه به اهمیت صنعت بانکداری در کشور موضوع انتخاب مدیران برتر و این کاری که سال هاست که انجام میشود، بسیار خوب است و فرصتی است تا در کنار دیدار با مدیران موفق نظام بانکی به آنها خداقوت بگوییم.

وی با یادی از مدیرعامل فقید بانک ملت افزود: آقای دولت آبادی فردی بودند که حتما در دسته بهترین مدیران نظام بانکی کشور قرار داشتند و شخصیت حرفهای ایشان در نظام بانکی متمایز بود و جای ایشان در چنین همایشی خالی است. نام نیک مرحوم دولت آبادی همواره در نظام بانکی باقی خواهد ماند. مدیران موفق نظام بانکی از جمله مرحوم دولت آبادی باید به عنوان الگویی در صنعت بانکداری کشور قرار بگیرند و باید برنامهای برای ارائه کارهایی که افراد موفق نظام بانکی انجام دادهاند، در نظر داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امروزه پایههای اقتصاد کشور در نظام بانکی است و ۹۰ درصد تامین مالی کشور برعهده نظام بانکی است. از طرفی نیز حجم بالایی از عبور از تحریمها توسط نظام بانکی انجام میشود و تمام امورات بانکی و مالی کشور به خوبی در حال انجام است.

فرزین گفت: نظام بانکی ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت خارجی کشور را در دنیا کنترل میکند و در مذاکره با برخی کشورهای دنیا هم دیده میشود که نظام بانکی کشور در ابعاد مختلف ظرفیت بالایی دارد.

وی یادآور شد: متاسفانه بیمهریهایی در کشور نسبت به نظام بانکی وجود دارد؛ بارها دیده شده در فضاهای مختلف زحمات همکاران ما در نظام بانکی نادیده گرفته میشود و سعی در فضاسازی نسبت به نظامبانکی دارند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تمام بخشها در کشور ضعفهایی دارند اما در انتقاد از یک مجموعه باید بدانیم نسبت به چه تعداد افراد و چه مقدار کار و چه میزان عملکرد مثبت صحبت میکنیم و باید این موارد را نیز در نظر گرفت.

فرزین اعلام کرد: تجارت خارجی و نقل انتقالات داخلی و خارجی کشور به همت نظام بانکی کشور به خوبی جریان دارد و در واقع یکی از نقاط قوت کشور نظام بانکی است.

پیشتازی در بانکداری الکترونیک

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر بانکداری الکترونیک از بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله روسیه بسیار جلوتر هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: باید زحمات همکاران نظام بانکی اعلام شود تا به افرادی که اطلاعات کافی ندارند اجازه زیر سوال بردن خدمات نظام بانکی داده نشود.

فرزین گفت: نظام بانکی یکی از نقاط قوت اقتصاد کشور است و اگر متوجه نباشیم، دشمن این نقطه قوت را به یک نقطه صعف تبدیل میکند؛ به همین دلیل دشمن نظام بانکی و مالی کشور را مورد هدف قرار داده است. نباید نسبت به این مسئله غافل باشیم و وظیفه داریم به امورات اطلاع رسانی و روابط عمومی و همچنین ارائه خدمات و کارهایی که انجام میشود توجه ویژهای داشته باشیم.

وی افزود: عملکرد مدیران موفق کشور باید به یک الگوی آموزشی تبدیل شود و مدیران موفق باید معرفی شوند و از آنها قدردانی شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تکنولوژیهای جدید بانکداری موجب شده نیاز جامعه نسبت به بانکها افزایش پیدا کند و هر چه جوامع به سمت تکنولوژی پیش میروند، نیاز جامعه به بانکداری افزایش مییابد، اما نوع خدمات تغییر پیدا میکند.

توجه ویژه به هوش مصنوعی

به گفته فرزین، هوش مصنوعی تاثیرات بسیار زیادی در صنعت بانکداری خواهد داشت و در بانک مرکزی نیز متوجه این مسئله شدهایم و اداره جدیدی برای توسعه این فناوریها در بانک مرکزی ایجاد شده است.

او یادآور شد: البته اقدامات بانک مرکزی بیشتر از منظر بانکداری مرکزی بوده است و نه از منظر بانکداری تجاری، اما به نظر میرسد باید در حوزه بانکداری تجاری نیز برنامهریزی بیشتری صورت بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: بخشی از این مسئله به حوزه آموزش برمیگردد و آموزش نقش مهمی دارد. نباید به دلیل عدم آموزش از تکنوروژی عقب بمانیم و آموزش نقش مهمی در توسعه فناوریها در صنعت بانکداری و حرکت این صنعت در کشور پیشگام با تغییرات جهان دارد.

فرزین ادامه داد: هوش مصنوعی و تکنولوژی جدید نیاز به شعب را کاهش میدهد، اما خدمات غیرحضوری نیز نیاز به مشاوره دارد. ممکن است شکل ارائه خدمات متفاوت شود، اما همواره نیاز به این خدمات وجود خواهد داشت. ارائه این خدمات نیاز به دانش خواهد داشت و باید برای آن برنامهریزی کنیم.

وی در پایان گفت: در همایش امروز بیشتر مدیران موفق کشور جوان بودهاند و کمتر از ۵ سال سابقه مدیریت داشتهاند و به نظر میرسد هر چه سن بالاتر رفته انگیزهها برای موفقیت کاهش پیدا کرده است. به نظر میرسد این مسئله نقطه ضعفی است که باید به آن توجه کنیم و باید برنامهریزی برای افزایش انگیزه افراد با تجربه بالاتر در حوزه امورات منابع انسانی داشته باشیم. استفاده از تجربه افراد با سابقه بالا بسیار مهم است و امیدواریم در آینده تعداد افراد باسابقه بیشتر در میان مدیران موفق بیشتر شود.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات