قیمت پایه 29 بهمن ماه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایهی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 1402/11/29 اعلام شد.

قیمت محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 1402/11/29

مطالب مرتبط
رونق به رینگ پتروشیمی‌ها بازمی‌گردد؟
مشاهده نظرات